Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 12. 9. 2018

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 9. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia SLOVAN spoločnosti Televízia SLOVAN, s.r.o., Martin;

- udelila licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznych programových služieb TELEVÍZIA ZEMPLÍN, TELEVÍZIA HLIVIŠTIA a TELEVÍZIA SOBRANCE spoločnosti LOGOS MEDIA, s.r.o., Michalovce;

- uložila sankciu – pokutu 20 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou)
v súvislosti s vysielaním programu Život je boj dňa 30. 1. 2018 a za porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním dňa 30. 1. 2018 v čase 20:00 - 20:59, 21:00 – 21:59 a 22:00 – 22:59 hod.;

- uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 2. 2018 o cca 13:37 hod. a o cca 14:39 hod. tým, že odvysielal programy Policajti v akcii, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahovali slovnú agresivitu, expresívne a vulgárne vyjadrovanie, pre ktoré mali byť klasifikované ako nevhodné pre maloletých divákov do 15 rokov;

- uložila sankciu – pokutu 1 000 eur vysielateľovi Západoslovenská televízia s.r.o. (programová služba Západoslovenská televízia) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní
17. a 24. 4. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita programovej služby) v súvislosti s vysielaním programu Silná zostava dňa 25. 6. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 ZVR (zaraďovanie reklamných šotov iba medzi jednotlivé časti alebo počas prestávok športového podujatia) v súvislosti s vysielaním programu FIFA MS 2018 Španielsko - Rusko dňa 1. 7. 2018;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE, s. r. o. (programová služba Rádio One) vo veci možného porušeniu § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 92,9 MHz Rimavská Sobota, 92,3 MHz Levice a 93,5 MHz Lučenec na účely, na ktoré mu boli pridelené;

- začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s. r. o. (programová služba Radio One Rock) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;

- uznala za neopodstatnené 9 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

• sťažnosť na vysielanie programu Svokra dňa 26. 6. 2018 (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA), ktorým síce podľa Rady nedošlo k porušeniu ZVR, Rada však považuje za nevhodné slovné zľahčovanie podozrenia zo spáchania trestného činu znásilnenia jednej z účastníčok programu tým, že bolo v programe pomenované ako „nehoda“ (sprievodné slová Gizky k záberom z prechádzky: „Ja som sa chcela porozprávať so Zuzkou o tej nehode. Ona vlastne ani nemala sa komu vyhovoriť vtedy a vyplakať.“).