Pozor, do predaja sa dostali falošné samotesty na COVID-19

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv dostáva množstvo podnetov týkajúcich sa samotestov na COVID-19. ŠÚKL sa podnetmi priebežne zaoberá v rámci trhového dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami a v prípade potreby vykonáva cielené inšpekcie. Na základe podnetu sa aj dnes (23.7.2020) uskutočnila cielená inšpekcia v distribučnej spoločnosti zameraná na kontrolu zdravotníckych pomôcok. Počas inšpekcie bol kontrolovaný aj test na COVID-19 od spoločnosti Laverna Trade, s.r.o. Na vonkajšom obale testu sa nachádzajú falošné údaje, ktoré navodzujú dojem, že ide o samotest na domáce použitie. Testu tiež chýba potrebná certifikácia (tzv. Vyhlásenie o zhode).

ŠÚKL nálezy inšpekcie vyhodnotí v najkratšom možnom termíne a príjme potrebné kroky v súlade s platnou legislatívou. Keďže prioritou je ochrana spotrebiteľa, najbližším krokom bude konanie vo veci stiahnutia danej zdravotníckej pomôcky z trhu.

Občanov aj lekárne opätovne upozorňujeme, že v súčasnosti na Slovensku nie sú registrované žiadne samotesty na COVID-19 na domáce použitie. Občanov preto vyzývame si takéto testy nekupovať a v prípade podozrenia na COVID-19 postupovať v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.