omedich.com

Biskupi: Veriacim odporúčame, aby sa išli otestovať

 Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní.

 

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, TK KBS požiadala o stanovisko predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského:

"Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru.

Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam.

V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko.

Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali."