OĽANO: Odstraňujeme deformáciu a krivdu bývalého socialistického zákona

Poslanec Národnej rady SR Martin Fecko (OĽANO) predložil novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá posilňuje demokraciu na úrovni samospráv úpravou ďalších podmienok týkajúcich sa možnosti odčlenenia časti obce. Podľa navrhovateľa sa vo väčších obciach často sústreďujú financie najmä na rozvoj ich centier. Navyše počas socializmu bolo množstvo obcí násilne pričlenených k väčším obciam bez toho, aby o tom mohli obyvatelia slobodne rozhodnúť.

"Mojím hlavným cieľom je napraviť krivdy z obdobia socialistického režimu a pripraviť priestor pre konanie slobodného a demokratického referenda, v ktorom budú môcť obyvatelia časti obce vyjadriť svoju vôľu. Touto zmenou zákona určite nevzniknú stovky nových obcí, týka sa to len zopár obcí, ktoré boli počas minulého režimu násilne pričlenené k väčšiemu celku. Miestne referendum o oddelení časti obce sa podľa súčasnej legislatívy koná v celej terajšej obci, čiže napríklad v celom okresnom meste, a nie v tej 'nespokojnej' časti. Je teda jasné, že takto sa oddelenie obce nikdy prakticky nedá zrealizovať a táto zastaralá úprava je v praxi nepoužiteľná," vysvelil Fecko.

Podľa navrhovanej právnej úpravy bude odčlenenie časti obce od obce závisieť aj od predchádzajúcej histórie odčleňovanej časti obce, petície na rozdelenie obce, ktorú bude musieť podporiť aspoň 70 percent oprávnených voličov odčleňovanej časti obce a miestneho referenda, ktoré sa uskutoční len v odčleňovanej časti obce.

Novelizácia podľa Fecka vychádza z myšlienky, že obyvatelia obce, respektíve časti obce, majú ústavné právo podieľať sa na správe vecí verejných, a to na každej úrovni štátu. "Obyvatelia okrajových častí obce, ktorí si tiež želajú mať v dostupnej blízkosti napríklad fungujúcu materskú školu, dôstojný dom smútku, klubové miestnosti pre rozvoj záujmových činností mládeže či seniorov, alebo upravené futbalové ihrisko, sú tak nepriamo diskriminovaní, keďže na riešenie ich problémov už finančné prostriedky nezvýšia," skonštatoval poslanec.

 

Národná rada SR bude o návrhu zákona hlasovať budúcu stredu (23. 03. 2022).