ÚVZ upozorňuje na tieto nebezpečné kozmetické výrobky (FOTO)

ÚVZ upozorňuje na tieto nebezpečné kozmetické výrobky (FOTO)

Upozorňujeme na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré do systému Safety Gate/RAPEX (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) nahlásili kontrolné orgány v Litve, v Rakúsku, vo Švédsku, v Nemecku, v Taliansku a v Belgicku.

Vzhľadom na väčší rozsah hlásenia tentokrát neuvádzame základné informácie o predmetných výrobkoch už priamo v sprievodnom texte príspevku. Podrobnejšie informácie, popis výrobkov a dôvodov, pre ktoré boli kozmetické výrobky označené za nebezpečné, nájdete tu: https://bit.ly/RAPEX-20-7-2022
Je možné, že sa uvedené výrobky nachádzajú aj v Slovenskej republike.
 Databáza nepotravinových výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport...