Kandidátne listiny pre jesenné voľby možno podávať do 30. augusta

Voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa uskutočnia po prvý raz v jednom termíne a v jednej volebnej miestnosti, a to v sobotu 29. októbra 2022. Pripomíname, že politické strany, koalície aj nezávislí kandidáti majú čas na podanie kandidátnych listín najneskôr do 30. augusta 2022.

Pre komunálne voľby sa kandidátne listiny doručujú zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v listinnej podobe, pre župné voľby zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja v listinnej aj elektronickej podobe.

Upozorňujeme tiež politické strany a koalície politických strán, že dňom 30. augusta uplynie lehota na delegovanie členov miestnej volebnej komisie a komisie samosprávneho kraja.

Osobitne upozorňujeme politické strany a ich koalície, ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a tie ktoré predložili kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, na možnosť delegovať člena do miestnej volebnej komisie v obci, v ktorej sa utvára iba jeden volebný okrsok. Miestna volebná komisia v tomto prípade totiž plní v deň volieb aj úlohu okrskovej volebnej komisie a lehota na delegovanie uplynie tiež dňom 30.augusta.

Informáciu o počtoch okrskov utvorených v obciach nájdete na webe ministerstva vnútra:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/200_selfgov22/Okrsky2022.xlsx

 Všetky dôležité informácie nájdu kandidáti, politické strany aj voliči na webe MV SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja je osobitná listina podpísaná voličmi samosprávneho kraja, ktorí podporujú jeho kandidatúru, v počte 400 podpisov, pre voľby predsedu samosprávneho kraja v počte 1 000 podpisov.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje. Minimálny počet podpisov voličov na podpisovej listine závisí od počtu obyvateľov obce.

Počet obyvateľov do 50: 10 podpisov

Počet obyvateľov 51 – 100: 20 podpisov

Počet obyvateľov 101 – 500: 40 podpisov

Počet obyvateľov 501 – 2 000: 100 podpisov

Počet obyvateľov 2001 – 20 000: 200 podpisov

Počet obyvateľov 20 001 – 100 000: 500 podpisov

Počet obyvateľov nad 100 000: 1 000 podpisov

Na hlasovanie obecných poslancov, respektíve mestských zastupiteľstiev, starostu či primátora bude slúžiť biela obálka. Hlasovacie lístky na voľbu poslancov krajských zastupiteľstiev a šéfa samosprávneho kraja bude potrebné vložiť do modrej obálky. Obálku následne volič hodí do určenej schránky, teda buď bielej alebo modrej. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že ak občan vloží lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný.