SaS: Ja namieste zamyslieť sa, či potrebujeme v 21. storočí Vatikánske zmluvy

Odluka cirkví od štátu je téma, ktorou sa treba podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) neustále zaoberať, pretože má vplyv na celú spoločnosť, netýka sa len veriacich. Strana preto vlani spustila sériu konferencií, ktoré sa týkajú finančnej odluky cirkví od štátu, ako aj úpravy či potreby nevýhodných Vatikánskych zmlúv. Tie Slovensko podpísalo pred 22 rokmi. Ďalšia diskusia bude 14. marca 2023 o 19:00 v Liberálnom dome, tento raz s názvom "Prečo Vatikánske zmluvy?".

Podľa SaS ide o kontroverzné témy, ktoré majú tendenciu rozdeľovať spoločnosť. „Je potrebné o úprave Vatikánskych zmlúv diskutovať s ľuďmi z rôzneho spektra a nájsť konsenzus, pretože 22 rokov je veľmi dlhá doba,“ uviedol expert SaS pre osobné slobody Miroslav Žiak.

SaS zároveň upozornila na to, že Vatikánske zmluvy popierajú Slovensko ako sekulárny štát, keďže je v Ústave zakotvené ako zvrchovaný štát, ktorý sa neviaže na žiadne náboženstvo. „Vatikánske zmluvy tak popierajú Slovensko ako sekulárny štát. Problém vidím aj v tom, že stavajú náboženské práva nad základné ľudské práva, ako aj nad ľudskú dôstojnosť či česť. Toto nemá v dnešnej modernej spoločnosti priestor. Komu majú zmluvy v dnešnej dobe slúžiť? Cirkvi alebo spoločnosti? Tu je totiž zjavná kolízia. Zmluvy sú navyše ťažko vypovedateľné a je namieste zamyslieť sa nad tým, či ich v 21. storočí vôbec potrebujeme,“ dodal M. Žiak.