Majitelia nepoistených áut dostanú „amnestiu“

Radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel, registrovaných na Slovensku, ktoré spôsobujú nekryté škody. Chrániť účastníkov nehôd a ich obete, zaviesť príspevok do garančného fondu pre tých, ktorí si neplnia zákonnú povinnosť. Vyradiť z evidencie vozidlá, ktoré do nej nepatria a umožniť majiteľom bezplatne ich odhlásiť. To všetko je cieľom návrhu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Do parlamentu ho predložili poslanci NR SR Peter Kremský (OĽaNO) a Radovan Marcinčin (Kresťanská únia).

Cieľom novely zákona je urobiť poriadok v databáze, bezplatne vyradiť nepoužívané vozidlá a zaviesť systém, ktorý bude motivovať poistiť sa.

V databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) sa dnes nachádza 590-tisíc vozidiel bez uzavretého PZP. Sú medzi nimi autá jazdiace po cestách, ale aj nepoužívané či už neexistujúce vozidlá. Tých je odhadom až tretina. PZP je pritom povinnosť zo zákona pre každé neodhlásené vozidlo. Škody spôsobené nepoisteným vozidlom sa musia následne hradiť z poistného garančného fondu (GF), do ktorého prispievajú všetci, čo za PZP platia.

„Poctiví vodiči tak zo svojho poistenia doplácajú na ľahostajnosť či nekalý zámer tých, ktorí zákon svojim konaním porušujú a nie sú postihovaní. Našim návrhom chceme zásadným spôsobom prispieť k odstráneniu tejto nespravodlivosti,“ uviedol R. Marcinčin, jeden z predkladateľov.

V roku 2022 takto z garančného fondu uhradili škody za 8 miliónov eur, tento rok to môže byť až za 10 miliónov. Počet nepoistených vozidiel každoročne dynamicky rastie, len za rok 2022 to bolo o 60 tisíc.

„Zmenou zákona chceme dať ľuďom legálnu a naozaj veľkorysú ponuku – buď si vozidlo poistia, alebo ho úrady bezplatne vyradia z evidencie. Občania budú mať 6 mesiacov na to, aby sa rozhodli a vysporiadali svoje záväzky ohľadom ich nepoisteného vozidla,“ vysvetlil P. Kremský. Či majú platné poistenie, si budú môcť od januára overiť na špeciálnej webovej stránke podobne ako pri STK alebo diaľničnej známke.

TOP 5 plusov návrhu zákona

Poupratovanie/vyčistenie v databáze vozidiel (cca 590-tisíc áut nemá PZP)
vyradenie neexistujúcich a nejazdiacich áut (cca 200-tisíc „fantómových“ vozidiel)
amnestia od poplatkov za vyradenie z prevádzky (500 eur za vozidlo)
zachytenie čiernych pasažierov, vodičov, ktorí neplatia PZP (cca 100-tisíc vozidiel)
zníženie výdavkov na škody z garančného fondu, do ktorého sa skladajú všetci poctiví motoristi, ktorí platia za PZP (cca 10 mil. eur v roku 2023, v roku 2022 to bolo 8 mil. eur)

Podľa Martina Kaňu, šéfa Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), „radikálne zníženie počtu nepoistených vozidiel, spôsobujúcich škody, ktoré musia byť následne hradené z poistného garančného fondu je naozaj kľúčové pre nastavenie férového PZP. Dosiahnuť by sa to malo práve zavedením príspevku osoby, ktorá nesplní povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č. 381/2001 Z. z. a vyradením vozidiel z evidencie vozidiel, ktoré už nemajú dôvod byť vedené v evidencii motorových vozidiel. Príspevok by však nemal byť nižší či „výhodnejší“ ako je samotné poistné, aby nebol zneužívaný.“

Návrh zákona predpokladá, že sankčný systém spravovaný štátom cez okresné úrady zostane v platnosti, keďže PZP je povinným poistením zo zákona a štát má mať možnosť uloženia pokuty za porušenie zákonnej povinnosti. Rovnako zostáva zachovaná právomoc dopravnej polície zisťovať existenciu PZP pri kontrolách vodičov na cestách a udeľovať pokuty, prípadne odobrať osvedčenie o technickom preukaze a tabuľky s evidenčným číslom vozidla. Dopravná polícia musí byť súčasťou prevenčného a sankčného systému tak ako je to v ostatných krajinách, zdôrazňujú poslanci.