Vyhlásenie Biskupského úradu v Banskej Bystrici k článku v Postoji

Pani redaktorka Zuzana Hanusová v článku zo dňa 10.5.2023 uvádza, že obeť kňaza L. Jurčíka po označení páchateľa nepochodila v Banskobystrickej diecéze dobre, a preto sa obrátila na políciu.

Kňaz L. Jurčík bol hneď (v tú istú hodinu), keď sa ukázalo, že sa dopustil sexuálneho zneužívania neplnoletého, suspendovaný. Nebolo mu dovolené ani to, aby v ten deň odslúžil večernú svätú omšu. Zároveň obeť zneužívania dostala od Cirkvi bezodkladne a opakovane všestrannú pomoc aj oficiálne ospravedlnenie.

Preto je nám ľúto, že denník Postoj si nevyžiadal vyjadrenie druhej strany a neuviedol objektívnu informáciu.

Biskupský úrad Banská Bystrica, 19.5.2023