SASKA: Prezidentku v jej podaní na Ústavný súd SR plne podporujeme

Strana Sloboda a Solidarita (SASKA) plne podporuje prezidentku Zuzanu Čaputovú s jej novým podaním na Ústavný súd SR, aby zastavila svojvôlu generálneho prokurátora.

Program pre spravodlivosť strany Sloboda a Solidarita ponúka jasné riešenie problému uplatňovania pre § 363 Trestného poriadku. „Generálny prokurátor má mať možnosť kauzy otvárať a nie zatvárať. Spolu so zásadnou zmenou pravidiel trestného konania chceme umožniť pre orgány činné v trestnom konaní čo najskôr postaviť páchateľa pred súd,“ poznamenala Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti.

Úloha prokuratúry má byť zastupovanie štátu v trestnom konaní na strane obžaloby, k tomu má byť sústredená jej činnosť. Primárne súd má byť tým miestom, kde sa rozhoduje o vine alebo oslobodení. „Nechceme v budúcnosti počúvať už reči o tom, kto môže za voľbu generálneho prokurátora. Navrhujeme zmenu prokuratúry na štátne zastupiteľstvo a návrhové oprávnenie na osobu generálneho prokurátora, resp. najvyššieho štátneho zástupcu dať do rúk ministra spravodlivosti,“ uviedol poslanec Alojz Baránik.

Rovnako trestný zákon potrebuje zásadné zmeny. Konkrétnu novelu trestného poriadku s vyriešením § 363, ako aj novelu trestného zákona vieme položiť na stôl hneď po voľbách. „Slovensko potrebujeme scitlivieť na páchané násilie na ženách a deťoch a každé dôsledne odsúdiť. Okrem zavedenia podmienky súhlasu so sexom do trestného činu znásilnenia nechceme dať žiadnu možnosť práce s deťmi pre odsúdených páchateľov sexuálneho zneužívania,“ doplnila Mária Kolíková. Nech sa jedná o akéhokoľvek dobrého trénera, s deťmi robiť nemôže. „Tresty v trestnom zákone za marihuanu v menších množstvách sú prežitok. Je načase otvoriť verejnú diskusiu k legalizácii marihuany, osobitne zo zdravotných dôvodov,“ na záver uviedol bývalý štátny tajomník Ondrej Dostál.

Naše priority a odpovede na otázky o našej vízii pre spravodlivosť podľa Rady pre obnovu spravodlivosti SASKY predstavíme v pondelok.