Prosba Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí: Ozvime sa, vyjadrime nesúhlas!

Prosba Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí: Ozvime sa, vyjadrime nesúhlas!

Všetkým rodičom našej krajiny: prosíme, nedovoľme politikom a cirkevným predstaviteľom ponižovať a ohrozovať akékoľvek dieťa.

Rodičia všetkých detí - neplnoletých, dospelých, rôznej pleti, s akýmkoľvek vierovyznaním, aj bez vierovyznania, akejkoľvek orientácie, rodu, či identity, akejkoľvek národnosti, s hendikepom, aj bez neho, postavte sa spolu s nami na ich obranu, nenechajme po nich šliapať. Ozvime sa, vyjadrime nesúhlas.

Naše Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí je tu pre rodičov, aj celé rodiny. Denne sme konfrontovaní s názorom, že naše deti, vnúčatá, blízki nie sú hodní/hodné rovnakých práv, ako má väčšina obyvateľov nášho štátu. Ako sa asi cítime? Ako sa cítia naše deti? Skúste si všetci predstaviť, že by to bolo vaše dieťa, o ktorom by sa šírili nepravdivé, osočujúce a strach šíriace výroky.

Naše deti nie sú ideológiou, sú to živí ľudia. Ich túžba po spečatení svojho vzťahu, či túžba žiť v súlade s prežívaným rodom nie sú hrozbou pre spoločnosť. V žiadnom štáte, kde sú uzákonené manželstvá rovnakého pohlavia, kde je povolená tranzícia bez obrovských prekážok, sa žiadna hrozba deštrukcie spoločnosti nenaplnila.

Neverme populistickým politikom, či predstaviteľom cirkvi, čo vodu kážu, víno pijú a milujú len tých blížnych, ktorých si starostlivo vyberajú.
Nedajme sa oklamať a zmanipulovať. Každému z nás môže zajtra naše dieťa, či vnúča povedať: „Mami, som gej. Oci, som transrodová žena. Babka, ja, tvoja vnučka, ľúbim ženu.“ Nikdy si nemôžeme byť istí. Čo vtedy urobíme?

Prosíme všetkých rodičov, postavme sa spolu na stranu dobra, empatie a akceptácie. Postavme sa na stranu LÁSKY.

Ďakujeme za podporu, ďakujeme za naše deti.