Rokovania VšZP so Zdravitou boli úspešné, dospelo sa k dohode na zmluvných podmienkach pre ďalšie obdobie

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa po konštruktívnych rokovaniach s odborným združením neštátnych ambulantných lekárov Zdravita dohodla na nových zmluvných podmienkach. Poisťovňa od začiatku hľadala kompromis medzi svojimi možnosťami a požiadavkami poskytovateľov ambulantnej starostlivosti.

„Našou snahou bolo predísť napätej situácii či neistote ako pacientov, tak aj poskytovateľov a udržať v sektore čo najväčšiu stabilitu a pokoj. Teší nás, že sme spoločne našli kompromisné riešenie a môžeme vyjsť v ústrety členom Zdravity. Zároveň ostáva splnená jedna z našich najdôležitejších podmienok – aby ambulantný sektor nevyberal od pacienta žiadne dodatočné poplatky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Tejto situácii sme chceli predísť, pretože poistenec a jeho záujmy sú pre nás vždy na prvom mieste,“ uviedlo predstavenstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Zdravita ako jedno z najsilnejších združení ambulantných poskytovateľov na Slovensku zastrešuje všetky segmenty ambulantnej starostlivosti (všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov, gynekológov, špecialistov, ADOS, psychológov, logopédov a SVALZ-ové pracoviská).

„Zároveň oceňujeme aj prístup ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Práve na pôde jej rezortu sa uskutočnilo dôležité rokovanie, výsledkom ktorého je naša vzájomná dohoda,“ doplnilo predstavenstvo VšZP.