Prieskum VšZP: Toto sú najlepšie hodnotené nemocnice na Slovensku

Prieskum VšZP: Toto sú najlepšie hodnotené nemocnice na Slovensku Ilustr. foto: VŠZP

Poistenci VšZP v prieskume spokojnosti opäť hodnotili stav slovenských nemocníc. Oproti predošlému roku si zdravotnícke zariadenia polepšili. Medzi najlepšie hodnotenými sa za rok 2023 umiestnili Kardiocentrum AGEL v Košiciach–Šaci, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica či Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni. Poistenci vnímali pozitívne najmä poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ale aj prístup lekárov a sestier. Horšie na tom boli strava a ubytovanie. Do prieskumu Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa zapojilo 12 141 hospitalizovaných pacientov.

Poistenci VšZP hodnotili 5 typov ústavných zdravotníckych zariadení. Tento rok si zdravotnícke zariadenia v hodnotení mierne polepšili. Zatiaľ čo v roku 2022 dosiahli priemernú známku 1,54, v roku 2023 získali priemernú známku 1,50. Najlepšie hodnotenia získali onkologické ústavy, na opačnom konci skončili v hodnoteniach štátne univerzitné a fakultné nemocnice. Medziročne si najviac polepšila Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, ktorá medziročne zlepšila svoju známku z 2,08 na 1,54.

Najvyššiu známku v kategórii štátne univerzitné a fakultné nemocnice dostala Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica. Na druhej priečke sa umiestnila Univerzitná nemocnica Martin a prvú trojicu uzatvára Fakultná nemocnica s poliklinikou J. Reimana Prešov. Zo všeobecných nemocníc poistenci najlepšie hodnotili Nemocnicu Bory v Bratislave, Nemocnicu AGEL Košice-Šaca, Nemocnicu svätého Michala v Bratislave spolu so Železničným zdravotníctvom Košice.

Medzi špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami sa s najlepšími hodnoteniami umiestnili na prvých miestach Kardiocentrum AGEL v Košiciach–Šaci, Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica a Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni.

Špecializované ústavy srdcovo-cievnych chorôb sa zoradili v poradí Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice a Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Z onkologických ústavov hodnotili poistenci najlepšie Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave, Národný onkologický ústav Bratislava a Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach.

Najvyššiu spokojnosť v prieskume vyjadrili poistenci s ústavnými zdravotníckymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom kraji, najmenej spokojní boli naopak poistenci so zariadeniami nachádzajúcimi sa v Trnavskom kraji. Kritickejšie boli v hodnoteniach ženy, mamičky sa zase pozitívne vyjadrili k darčekovému balíčku pre novorodencov, s obsahom balíčka bolo spokojných 66 % mamičiek. Až 85% respondentov tiež malo záujem o informácie o svojej hospitalizácii v mobilnej aplikácii VšZP, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2022.

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 12 141 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí boli v uplynulom roku 2023 hospitalizovaní minimálne jednu noc v niektorom zo zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku s výnimkou psychiatrických nemocníc, stacionárov a väzenských nemocníc. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka.

„VšZP bude o výsledkoch prieskumu spokojnosti informovať zmluvných poskytovateľov s cieľom využiť ich na dosiahnutie pozitívnej zmeny v tých oblastiach, ktoré poistenci vnímajú ako najslabšie,“ dodal generálny riaditeľ VšZP Michal Ďuriš. Podrobnejšie informácie z prieskumu spokojnosti poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je možné nájsť na internetovej stránke VšZP, ako aj na klientskych miestach.