Zápisnica zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 15. septembra

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

- uložila sankciu – pokutu 30 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. k) ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 21., 22. a 23. 12. 2015 neodvysielal oznam o porušení zákona uložený Radou ako sankciu v súvislosti s vysielaním príspevku Zvláštne správanie lekára dňa 31. 3. 2015 v programe Televízne noviny;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Vyzerá to na dvojkoalíciu dňa 15. 2. 2016 v programe Televízne noviny;

- uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Patria) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku o prieskume volebných preferencií agentúry AKO dňa 19. 2. 2016 v programe Kronika;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Zamenení dňa 2. 7. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Majstrovský plán dňa 16. 7. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zákaz účinkovania hlásateľov, moderátorov a redaktorov spravodajských a spravodajsko-publicistických programov v reklame a telenákupe) v súvislosti s vysielaním komunikátov Dnes večer uvidíte v dňoch 23. 5. až 6. 6. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka, Dvojka) vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programov Hokej MS 2016, Štúdio MS a Mixzóna v období od 13. do 22. 5. 2016;

- začala správne konanie voči vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) a § 32 ods. 6 ZVR (zákaz vysielania reklamy a telenákupu na erotické služby, erotický tovar a erotické audiotextové služby v čase 06:00 – 22:00 hod) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexi show dňa 14. 8. 2016 v čase od 05:37 do 06:55 hod;

- začala správne konanie voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o. (programová služba Rádio Anténa Rock) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním spravodajstva dňa 19. 6. 2016 v čase od 12:00 do 15:00 hod;

- uznala za neopodstatnené 8 sťažností resp. ich časti, medzi nimi aj
• sťažnosť na vysielanie príspevku Dedina blízko Ukrajiny v programe Noviny dňa
22. 7. 2016, ktorý bol podľa sťažovateľa neobjektívny a niesol prvky náboženskej neznášanlivosti (MAC TV, s. r. o., JOJ),
• sťažnosť na vysielanie programu Správy RTVS dňa 29. 7. 2016, v ktorom bola podľa sťažovateľa spracovaná téma konania Dúhového pochodu s komentatívnymi prvkami a bez odvysielania názoru druhej strany (RTVS, Jednotka);
• sťažnosť na vysielanie programu Futbal EURO 2016 CZE - CRO dňa 17. 6. 2016, ktorého komentátori boli podľa sťažovateľa zaujatí v prospech chorvátskeho mužstva.