Dokážu ľudia bez domova sami meniť svoje životy a okolie? Určite áno

13.09.2017 10:13 | Tlačové správy | TS

Cieľom návštevy Rachel Leonor Ramirez bude odovzdať čo najviac skúseností zo svojej práce s ľuďmi bez domova v Chicagu bratislavským kolegom.

Slovensko navštívi Rachel Leonor Ramirez zo Spojených štátov, ktorá sa profesionálne a úspešne venuje pomoci ľudom bez domova. Počas svojej návštevy odovzdá svoje cenné skúsenosti svojim slovenským kolegom z organizácie Depaul Slovensko n.o., ktorí už viac ako desať rokov pomáhajú najmä v Bratislave ľuďom, ktorí stratili domov.

„Rachel Leonor Ramirez je komunitná organizátorka z organizácie Chicago Coalition for the Homeless (CCH). Úspešne pracuje na zmene života ľudí bez domova so zápisom v registri trestov v Chicagu ako aj v štáte Illinois. Predstaví nám komunitné organizovanie ako efektívny nástroj sociálnej zmeny aj na poli bezdomovectva," vysvetlil Jozef Kákoš z Depaul Slovensko n.o., ktorý sa zúčastnil štvortýždňovej stáže v CCH.

Depaul Slovensko sa chce vo svojej práci posunúť od bežného sociálneho poradenstva a poskytovania sociálnych služieb smerom k posilňovaniu samotných ľudí bez domova. Ich snahou je, aby sa samotní ľudia bez domova stali hovorcami svojich problémov a komunikovali ich smerom ku kompetentným úradom, mestám, či ministerstvu práce.

„Práve toto je komunitné organizovanie. Budeme sa učiť ako do zmeny aktívne zapojiť samotných ľudí bez domova. Našim cieľom je podporenie komunity a jej členov, ich aktivizácia. Jednoducho povedané, aby začali pretvárať a rozvíjať priestor okolo seba podľa svojich potrieb a bojovať za pozitívnu zmenu," dodal Kákoš.

Rachel Ramirez sa v Bratislave počas svojho pobytu stretne s Marcelou Gbelecovou, riaditeľkou Sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu mesta Bratislava a Danou Čahojovou, starostkou mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Okrem toho bude viesť tréning o komunitnom organizovaní pre zamestnancov organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Stretne sa aj s terénnymi pracovníkmi, ale aj samotnými ľuďmi bez domova v Karlovej Vsi.

Komunitné organizovanie ako spôsob riešenia mnohorakých problémov komunít, spoločnosti, vznikol v prvej polovici minulého storočia v meste Chicago v Spojených štátoch. Za jeho formálneho zakladateľa sa považuje Saul Alinsky. Okrem neziskových organizácií túto techniku aktívne využívajú aj mestá, ktoré zamestnávajú vlastných komunitných organizátorov, pomocou ktorých sa snažia pracovať najmä s vylúčenými komunitami.

Depaul Slovensko n.o. je organizácia pracujúca už viac ako desať rokov s ľuďmi bez domova. Medzi jej projekty patria Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul, najväčšia nízkoprahová nocľaháreň pre ľudí bez domova na Slovensku, Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac, unikátny projekt určený ľuďom bez domova s vážnym zdravotným stavom, nízkoprahové denné centrum Ošetrovňa sv. Alžbety a terénny program, ktorý Depaul Slovensko n.o. prevádzkuje v Karlovej Vsi.

Rachel Ramirez prichádza na Slovensko v rámci programu "Udržateľná občianska participácia v minoritných komunitách" (Sustaining Civic Participation in Minority Communities). Program za slovenskú stranu zastrešuje Centrum komunitného organizovania (CKO) a za americkú organizácia WSOS.

Depaul Slovensko prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova. Každý deň dáme nocľah, stravu a inú pomoc pre 200 až 250 klientov. Od založenia to už je viac ako 380.000 nocľahov.

pošli na vybrali.sme.sk


Najčítanejšie