RTVS chystá ďalšiu reláciu s Vendulou Svobodovou

RTVS chystá ďalšiu reláciu s Vendulou Svobodovou

Po koncerte Noc nádejí sa do programu RTVS dostala ďalšia relácia, ktorú zastrešuje Nadácia Kvapky nádeje vdovy po českom skladateľovi Karlovi Svobodovi.

 

 

Po charitatívnom programe Noc nádejí RTVS vytvorila priestor pre ďalší projekt Venduly Svodobodvej a jej Nadácie Kvapka nádeje. Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika minulý týždeň podpísal zmluvu na päť dielov súťažnej relácie s pracovným názvom Výprava nádeje, ktorú bude RTVS vyrábať v koprodukcii so spoločnosťou Slovak Productions. Tá vyrábala aj charitatívny projekt Noc Nádejí. Konateľom spoločnosti je Stanislav Bernát z Nadácie Kvapka nádeje.

Ide o vyvrcholenie celoslovenskej súťaže spojenej so zberom papiera, charitou a propagáciou encyklopédie Univerzum A-Ž, ktorú organizuje na školách Nadácia Venduly Svobodovej so Zbernými surovinami a vydavateľom encyklopédie. Projekt finančne podporilo ministerstvo školstva, životného prostredia a Združenia miest a obcí Slovenska.

Súťaž v pôvodných plánoch RTVS nebola. Zaujímavosťou je, že projekt sa pripravoval ešte pred podpísaním zmluvy. „Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky úkony súvisiace s výrobou AVD, ktoré vykonali pred podpisom tejto zmluvy, sa považujú za úkony v zmysle tejto zmluvy a sú v plnom rozsahu platné," píše sa v zmluve.

Na obrazovku sa súťaž dostane 17. novembra. Bude mať štyri semifinále a jedno finále. Námet, scenár a réžiu má na starosti Stanislav Gurka.
Podľa koprodukčnej zmluvy sú celkové náklady na výrobu 220 tisíc eur. Koprodukčný vklad Slovak Productions je 156 tisíc eur.

Vdova po českom skladateľovi Karlovi Svobodovi je zakladateľka a prezidentka Nadácie Kvapka Nádeje.