Silná zostava: Prečo ruských agentov zaujíma Slovensko (VIDEO)

Silná zostava: Prečo ruských agentov zaujíma Slovensko (VIDEO) Foto: RTVS

Štvrtková diskusná relácia Silná zostava na Jednotke bude venovaná téme prokremeľskej propagandy. Moderátorka  Veronika Cifrová Ostrihoňová privíta vo štvrtok 29. apríla naživo výskumnú pracovníčku GLOBSEC Katarínu Klingovú, historičku Marínu Zavackú a stálu hostku – komičku Simonu Salátovú.

Dôverou v konšpirácie vytvárame živnú pôdu pre propagandu, pomáhajú tomu aj niektorí politici. Ako ju človek rozozná a ako sa jej brániť? avizujú tému diskusie tvorcovia relácie.Vedecká pracovníčka Historického ústavu SAVMarína Zavacká sa venuje dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v 20. storočí. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie nedemokratických režimov na území Slovenska.

Katarína Klingová je výskumná pracovníčka v GLOBSEC. Absolvovala politológiu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti a európske štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave. Predtým pracovala ako koordinátorka a výskumná pracovníčka v Transparency International Slovakia a tiež stážovala v Európskej komisii.