Lukáš Diko: Spravodajstvo STV zatiaľ moje predstavy nespĺňa

Foto: archív L.D. Foto: archív L.D.

"Presun Správ STV na 19 hodinu nepovažujem za šťastné rozhodnutie", hovorí v rozhovore pre Omédiách nový riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky RTVS LUKÁŠ DIKO, ktorý donedávna šéfoval spravodajstvu v Markíze. 

 

 

Ako hodnotíte spravodajstvo STV?
Televízne spravodajstvo zatiaľ moje predstavy nespĺňa. Na jednej strane má obsah, ktorý čiastočne považujem za primeraný a v televízii som našiel aj schopných profesionálov. Na druhej strane ale musíme sprofesionalizovať, posilniť a stabilizovať tím, zamerať sa aj na zrozumiteľnosť spracovania, nastavenie systému, procesov a technológií na úroveň doby, v ktorej žijeme.

Ako hodnotíte spravodajstvo rozhlasu?
Rozhlasové spravodajstvo RTVS naopak moje predstavy o verejnoprávnosti spĺňa a počúvanosť naznačuje, že spĺňa aj nároky poslucháčov. Určite sa môžeme pohnúť vpred vo forme spracovania, či v lepšej práci s regionálnymi spravodajcami.

Správy STV sú na historickom minime pri porovnaní výsledku tohto roka s minulým obdobím, čím to je?
Nie som analytik, ktorý by dôvody pomenoval určite presne. No ja za tým vidím roky oslabovania kedysi silnej značky spravodajstva STV a znižovania kvality, ale aj celkový vývoj na trhu, ako napríklad rozšírenie možnosti príjmu veľkého množstva staníc do väčšiny domácností, či neúmerné rozširovanie spravodajstva na všetkých hlavných slovenských TV staniciach.

Ako hodnotíte krok RTVS posunúť štart správ na 19 hodinu?
Nepoznám dôvody, ktoré k tomu viedli. Ale za danej situácie a pri stave, v akom v tom čase spravodajstvo televízie bolo, to nepovažujem za šťastné rozhodnutie.

Ostanú o 19 hodine?
Plány a strategické rozhodnutia musia vychádzať z analýz a koncepčných stratégií. Práve preto budujeme v RTVS oddelenie analýz a výskumu. Aj preto sa po dvoch dňoch vo funkcii k tejto otázke nevyjadrím.

Chcete Správami STV konkurovať komerčným televíziám?
Chcem, aby spravodajstvo RTVS bolo odvážne, slušné, objektívne a aby malo blízko k divákom a poslucháčom. A zároveň, aby napĺňalo to, čo od neho ľudia očakávajú. Podľa mňa jeho úlohou nie je len informovať, ale aj snažiť sa riešiť zásadné problémy celej spoločnosti. Spravodajstvo komerčných televízií má podľa mňa iný cieľ.

Aké prvé zmeny urobíte v spravodajstve?
Svoje zámery si nateraz nechám pre seba a svojich kolegov. Veci treba riešiť, a nie o nich rozprávať. Určite je jednou z hlavných priorít zmeniť žalostný technologický stav v televíznom spravodajstve, ale o tom už rozprávali mnohí.

Potrebuje spravodajstvo RTVS nových ľudí? Odkiaľ?
Myslím si, že prirodzenou ambíciou silného verejnoprávneho spravodajstva je mať tých najkvalitnejších ľudí, či už zvnútra inštitúcie, alebo z trhu. Otázkou je, či ich vie RTVS za súčasnej situácie primerane zaplatiť.

Sú pre spravodajstvo dôležité čísla sledovanosti?
Samozrejme chceme, aby nás diváci sledovali. No honba za číslami za každú cenu môže byť zničujúca. Zvyšovať sledovanosť zvyšovaním kvality je beh na dlhé trate.

Prejdú ľudia z rozhlasu do televízie?
Násilné spájanie nemá zmysel. No určite sú medzi TV a rozhlasovým spravodajstvom oblasti, v ktorých sa dá úzko spolupracovať a posunúť obe zložky vpred. Nakoniec spravodajstvo je jediná reálna obsahová synergia rozhlasu a TV.

V RTVS ste nikdy nepracovali, čo vás prekvapilo, keď ste do RTVS prišli?
V pozitívnom duchu ma prekvapili ľudia. A v negatívnom, keď budem hovoriť o spravodajstve, asi ohodnotenie ľudí a technická zanedbanosť.

Budete mať nejakých zástupcov?
Každá zložka novovzniknutej Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky (od 1.12.2012) bude mať svojho vedúceho, teda de facto môjho zástupcu. Ale televízne spravodajstvo, ktoré musí prekonať najväčší prerod, budem dlhší čas riadiť ja osobne.

Privediete nových ľudí z Markízy, či iných médií? Máte už nejakých vytipovaných, či hotových?
Tipy mám, no nebudem nič viac prezrádzať. Budeme musieť najprv presvedčiť výsledkami a až potom budeme schopní získať niektorých z nich do tímu. Každopádne jedným z mojich plánov je postaviť vlastný žurnalistický vzdelávací systém tak, aby verejnoprávne spravodajstvo nebolo závislé od trhu, ale malo vždy pripravených dostatok profesionálov. Aj skvalitňovanie novinárskeho prostredia totiž považujem za jednu z úloh verejnoprávneho média.

Minulý rok zaznamenali prepad aj správy Markízy, v tom čase ste im šéfovali, prečo klesli?
Ak by som mal ísť do hĺbky a analýz, prezrádzal by som interné veci z môjho predchádzajúceho pôsobiska, čo nechcem. Ale určite na tom má podiel multikanálové prostredie a z toho vyplývajúca konkurencia, postavenie a sledovanosť celej televízie, najmä formátov, ktoré sa vysielali pred spravodajskými reláciami. Na sledovanosť vplýva aj množstvo spravodajstva, ktoré sa na Slovensku vysiela. Za tri a pol roka v Markíze som ale zistil, že najťažšie je obhájiť pozíciu lídra. Ste pod tlakom zo všetkých strán, pod paľbou kritiky a drobnohľadom, a aj malá chybička môže spôsobiť vážny problém. O to viac, keď popri tom všetkom sledujete trendy a snažíte sa prinášať na trh inovácie.