Mika sa vracia ku kauze Kormúthová. Vydal nové stanovisko

Mika sa vracia ku kauze Kormúthová. Vydal nové stanovisko RTVS, Omédiách.com

Kauza vyhodenia športovej moderátorky RTVS Kristíny Kormúthovej neutícha. Po tom, ako minulý týždeň RTVS vydala jednoriadkové vyhlásenie k rozviazaniu pracovného pomeru s moderátorkou, dnes zverejnila rozsiahle stanovisko, kde sa odvoláva na etické požiadavky a vnútorné normy:

 


"V súvislosti s vašimi mnohými reakciami, ktoré sme v posledných dňoch zaznamenali, považujeme za dôležité zverejniť nasledovné stanovisko:

 

Podľa Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS okrem odborných kritérií potrebných na výkon práce musí spolupracovník RTVS spĺňať aj požiadavky etické. Uvádzame citáciu zo štatútu: „RTVS vylučuje akúkoľvek formu diskriminácie. Programoví pracovníci sú povinní zdržať sa všetkých stereotypov v popisovaní konkrétnych rasových, národnostných, etnických, náboženských, sexuálnych, vekových a ostatných sociálnych skupín a ich príslušníkov. Ukončenie spolupráce s moderátorkou Kristínou Kormúthovou bolo preto nevyhnutné vo väzbe na porušenie Štatútu programových pracovníkov a spolupracovníkov RTVS, ktorý platí rovnako pre interných, ako aj externých spolupracovníkov.
Pri rozhodnutí o ukončení spolupráce nehrali úlohu osobné, či subjektívne pohľady na prácu Kristíny Kormúthovej, ale čisto vecné a právne argumenty v súvislosti s porušením našich interných pravidiel."

Viac: RTVS stiahla z obrazu známu moderátorku za jej rasistický status

Kormúthová musela z RTVS odísť potom, ako na Facebooku zverejnila rasistický status. Na jej podporu vznikli viaceré facebookové skupiny aj petícia.