ČT je po prehranom spore s Úniou obhajcov v exekúcii

ČT je po prehranom spore s Úniou obhajcov v exekúcii Ilustr. foto ČT

Česká televízia (ČT) je v exekúcii kvôli nerešpektovaniu právoplatného rozsudku, ktorým prehrala spor s Úniou obhajcov.

Uviedol to dnes server Česká justice. Obhajcovia podľa neho požadovali informácie o výbere klientov k justičným témam v diskusnej relácii Otázky Václava Moravca a ČT ich neposkytla ani potom, čo dal súd únii za pravdu. Verejnoprávna televízia v reakcii zaslanej pre ČTK odmietla, že by konala protiprávne.

Server napísal, že únia sa na televíziu obrátila v roku 2017. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadala 4 odpovede k vyváženosti relácie Otázky Václava Moravca. Pražský mestský súd následne v správnom spore konštatoval, že na odmietnutie odpovede pri dvoch otázkach ČT nemala právo a že u ďalších dvoch otázok bola jej odpoveď nedostatočná. Nariadil jej preto, aby do 15 dní časť informácií poskytla a u ďalšej časti lepšie vysvetlila svoje rozhodnutie.

"ČT v lehote informácie neposkytla, iba zaplatila trovy konania a podala odvolanie. Takému postupe sa Únia obhajcov musí brániť, ide o porušenia, ktoré sama ČT vo svojich reportážach často kritizuje," povedal serveru advokát a člen prezídia únie Václav Vlk.

"Česká televízia koná plne v súlade s právnymi predpismi a robí všetko pre to, aby ochránila oprávnené záujmy ČT a princípy nezávislej žurnalistiky. Ak advokát Václav Vlk tvrdí, že ČT ignoruje právne predpisy a konanie Českej televízie je protiprávne, nemá pravdu a ČT  toto tvrdenie odmieta, "reagovala hovorkyňa televízie Karolína Blinková.

ČT čelí v súvislosti s rozsudkom od polovice septembra exekúcii, ktorú nariadil Obvodný súd pre Prahu 4. "Českej televízii, čoby povinnému, môže súdny exekútor ukladať tzv. Donucujúcie pokuty, ktorých účelom je donútiť povinného na splnenie vymáhanej povinnosti. Tieto pokuty možno ukladať opakovane a možno ich následne vymáhať ako peňažné plnenie," oznámila serveru hovorkyňa Exekútorskej komory Lenka Desatová. Dodala, že výška prvej donucovacej pokuty môže byť až 100.000 korún.

"Exekučné konanie síce začalo na návrh advokáta Vlka, bežná prevádzka ČT tým nie je nijako dotknutá. Vec ešte nie je definitívne skončená, a preto sa k tomu ČT ďalej vyjadrovať nebude," dodala Blinková.

Únia sa ČT pýtala okrem iného na to, koľkokrát bol do spomínaného diskusného programu od začiatku roka 2012 pozvaný štátny zástupca, koľkokrát sudca a koľkokrát advokát. Zaujímalo ju tiež, koľkokrát boli hosťami pražská vrchná štátna zástupkyňa Lenka Bradáčová, olomoucký vrchný štátny zástupca Ivo Ištvan, najvyšší štátny zástupca Pavel Zeman a predseda Slovenskej advokátskej komory či iný reprezentant tejto stavovskej organizácie.