Služby pre firemných zákazníkov budú odteraz dostupné pod novou identitou T-Biznis

Služby pre firemných zákazníkov budú odteraz dostupné pod novou identitou T-Biznis Ilustr. foto: Telekom

Spoločne s novou identitou T-Biznis spoločnosť Telekom predstavuje aj nový nadštandardný prístup T-Biznis Efekt, vďaka ktorému sa zákazníkom otvoria nové možnosti v ich oblastiach podnikania

V súčasnosti pôsobí na Slovensku viac než 320-tisíc firiem, ktoré aj vďaka Telekomu dennodenne využívajú k svojej práci tie najmodernejšie technológie.

V dobe, kedy je časovo náročné sledovať nové trendy a ich implementáciu do firemných riešení, a nie každá firma ich dokáže naplno využiť, prichádza Slovak Telekom s úplne novou identitou pod názvom T-Biznis. Tá bude odteraz zastrešovať všetky riešenia a služby pre firemných zákazníkov. 

Spojovacím prvkom bude T-Biznis Efekt, ktorý prinesie zjednotený prístup ponuky poskytovania hlasových, fixných a IT služieb vrátane nadštandardnej starostlivosti všetkým firemným zákazníkom.

T-Biznis Efekt: Nadštandardný prístup pre firemných zákazníkov

Základným cieľom je odbremeniť firmy od technologickej agendy a pomôcť im ako komplexný poskytovateľ IT služieb s rôznymi technologickými riešeniami.

Vďaka medzinárodným skúsenostiam a dedikovaným expertom, ktorí sú súčasťou nadnárodnej skupiny Deutsche Telekom, bude T-Biznis cez nový prístup T-Biznis Efekt ešte viac reflektovať na požiadavky firemných zákazníkov. Zároveň im chce prinášať nové trendy, inovácie, ponúkať služby cielené na ich konkrétny typ podnikania, vzdelávať ich v oblasti digitalizácie a zároveň poskytnúť prvotriednu starostlivosť.

Slovak Telekom nepatrí v IT sektore medzi žiadnych začiatočníkov. Za posledných 10 rokov sa vypracoval na slovenského lídra v oblasti dátových centier a cloudovej infraštruktúry. Patrí aj medzi popredných slovenských poskytovateľov manažovaných sieťových služieb (WAN, LAN, Wi-Fi, firewally), IT bezpečnosti, hybridného cloudu a infraštruktúry pre služby Internetu vecí. Má za sebou stovky dodaných projektov pre firmy a organizácie každej veľkosti. Vďaka širokému portfóliu služieb takto T-Biznis dokáže z jedného miesta vyskladať ideálnu kombináciu potrebných IT riešení i súvisiacich telekomunikačných služieb.

T-Biznis Efekt nadväzuje na dlhoročné skúsenosti a inovatívne riešenia, ktoré T-Biznis začne ponúkať slovenským firemným zákazníkom už od marca.

„Myšlienka priniesť firemným zákazníkom T-Biznis Efekt vznikla na základe viacerých prieskumov, ktoré odhalili, že zákazníci riešia veci, ktoré sa ich netýkajú a zbytočne ich odpútavajú od toho, čomu by sa reálne mali venovať – vlastnému biznisu. Nedostatok vhodných IT kandidátov na trhu spôsobuje, že zákazníci nemajú potrebnú kapacitu na to, aby si sami vedeli zabezpečiť svoje IT potreby. V neposlednom rade sú to inovácie, ktoré je niekedy náročné pochopiť a zaviesť do praxe. Preto prinášame T-Biznis Efekt, nadštandardný prístup, ktorý si zaslúži každý zákazník. Zároveň chceme našim zákazníkom ukázať, že sme viac ako telekomunikačný operátor a s našimi dlhoročnými skúsenosťami im vieme pomôcť aj v oblasti IT technológií," odhalil Peter Laco, výkonný riaditeľ divízie firemných zákazníkov Slovak Telekom.

T- Biznis Efekt adresuje tradičné i nové potreby slovenských firiem

Pri tvorbe stratégie pre T-Biznis Efekt sa vychádzalo aj z reprezentatívnych prieskumov, ktoré mapovali rôznorodé oblasti a potreby firemných zákazníkov.
V uplynulých rokoch narástol počet rôznych kybernetických hrozieb, čo vyplynulo aj z nedávneho exkluzívneho prieskumu na vzorke viac než tisícky dopytovaných slovenských spoločností, v ktorom spoločnosti potvrdili, že sa začali viac zaujímať o služby kybernetickej ochrany. Okrem iného sa zvýšil záujem aj o modernizáciu do softvérovo definovaných firemných sietí (SD-WAN), rovnako aj o praktické využitie internetu vecí na kvalitnejšiu automatizáciu a robenie lepších rozhodnutí. Využívanie cloudových služieb sa stalo bežným štandardom. Cloudové služby aktívne využíva viac ako 40% slovenských firiem. Narastajúcim trendom je využívanie hybridného cloudu a cloudových služieb od viacerých poskytovateľov.

Dáta však poukázali aj na stále nízku mieru využívania zabezpečeného vzdialeného prístupu do firemnej siete, ktorý využíva len necelých 21% spoločností. Rovnako je tomu aj v prípade systematického zálohovania firemných dát, na ktoré sa spolieha iba 30% oslovených spoločností.

T-Biznis sa na základe týchto zistení bude ešte viac zameriavať aj na vhodné adresovanie týchto potrieb a postupne prinášať ďalšie novinky v oblasti sieťových služieb, služieb kybernetickej bezpečnosti, hybridného cloudu vo forme komplexných riešení pre jednotlivé podnikateľské odvetvia s cieľom pomáhať im dosahovať ich biznisové ciele.

„Našou víziou je byť slovenským lídrom v oblasti poskytovania služieb digitálnej infraštruktúry, cloudu, bezpečnosti a produktivity. Pre firmy sa chceme stať ich stabilným partnerom, ktorý ich informuje v správnom čase, prináša im najnovšie informácie z rôznych oblasti, vzdeláva, ukáže im, kde majú v ich vlastnej IT infraštruktúre riziká i príležitosti, na čo sa majú zamerať. Zároveň by sme boli radi ich oporou v ktoromkoľvek okamihu a spoločne s nami mohol rásť ich vlastný biznis," zhodnotil Peter Laco, výkonný riaditeľ divízie firemných zákazníkov Slovak Telekom.

T-Biznis Efekt: Päť hlavných pilierov, ktoré definujú to najlepšie spojenie pre akýkoľvek biznis:

• Najlepšia sieť a infraštruktúra
Vlastníme a prevádzkujeme špičkovú sieť a máme k dispozícii vyspelú IT technologickú infraštruktúru po celom Slovensku.

• Špičkový IT hráč
Opierame sa o viac než 30-ročné skúsenosti v telekomunikačnom a IT prostredí, ktoré vďaka certifikovaným lokálnym i zahraničným IT expertom pôsobiacich v 13 krajinách denne využívame pri návrhu tých najlepších technologických riešení pre svojich firemných zákazníkov.

• Prvotriedna osobná starostlivosť
Vážime si svojho zákazníka, chceme s ním budovať nadštandardný vzťah a snažíme sa vyriešiť akýkoľvek vzniknutý problém na prvý raz.

• Adresovanie súčasných i budúcich potrieb
Poskytujeme komplexné IT riešenia a produkty v spolupráci so všetkými relevantnými IT partnermi pre konkrétne odvetvia. Proaktívne hľadáme riešenia, ktoré môžu pomôcť zlepšiť podmienky v akomkoľvek sektore.

• Vzdelávanie a prekonávanie digitálnej bariéry

Vieme, že zákazníci môžu byť vo svojim biznise úspešní len vtedy, keď budú mať konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Prinášaním inšpirácií v oblasti IT riešení a zlepšením digitálnej gramotnosti im chceme pomôcť dosiahnuť ich ciele.
Vďaka týmto kľúčovým faktorom, ktoré reprezentujú päť pilierov T-Biznis Efekt, chce T-Biznis stavať na svojich doterajších lokálnych a globálnych skúsenostiach, poskytnúť ešte väčšiu pridanú hodnotu zákazníkom v podobe nadštandardného vzťahu a ponúkať im tie najlepšie technologické riešenia.

T-Biznis Efekt sa od 1. marca 2022 stane stabilnou súčasťou starostlivosti a nadštandardného prístupu, ktorý spoločne s novou identitou T-Biznis bude zastrešovať všetky služby a riešenia pre firemných zákazníkov Slovak Telekom.