Telekom spúšťa novú platformu na pomoc neziskovým projektom Generácie Z

Telekom spúšťa novú platformu na pomoc neziskovým projektom Generácie Z

Telekom sa neustále snaží búrať predsudky o tom, že mladí ľudia s technológiami len strácajú čas a zároveň sa snaží prinášať mladým ľuďom možnosti a inšpiráciu, ako zmeniť̌ svet prostredníctvom technológií. Po predchádzajúcich ročníkoch projektu What We Do Next a Futureproof, v ktorom sa snažil inšpirovať mladú generáciu k odhaleniu svojich skrytých talentov, Telekom odštartoval celoeurópsku platformu “What We Value”. Jej ambíciou je podporiť projekty vytvorené Generáciou Z, ktoré sa usilujú priniesť riešenia celospoločenských a sociálnych problémov.

Financie, mentoring a prístup ku globálnej komunite

Generácia Z je podľa štatistík časťou spoločnosti, ktorá sa najväčšmi zapája do dobrovoľníctva a je tak pre spoločnosť̌ hodnotným prínosom. Ambíciou Telekomu je preto lídrov dobrovoľníctva z Gen Z oceniť, vyzdvihnúť a podporiť. Operátor chce zároveň podporiť̌ ich inšpiratívne projekty.

Čo môžu mladí aktivisti získať a prečo by sa mali pridať?

Zapojené neziskové projekty majú šancu získať hodnotný prístup k medzinárodnej komunite a k učeniu sa od tých najlepších aktivistov sveta.

Tie najzaujímavejšie projekty budú mať možnosť uchádzať sa aj o finančnú podporu od Telekomu.

Každý mesiac trvania kampane majú dva najpopulárnejšie projekty na platforme šancu získať podporu Deutsche Telekomu do výšky 35 000 €. Financie budú môcť organizácie použiť napríklad na materiálové zabezpečenie, mentoring, ale aj podporu povedomia cez mediálne kampane.

„K podpore z Deutsche Telekomu sme sa rozhodli prispieť aj my a preto sme na podporu projektov zo Slovenska vyčlenili ďalších 15-tisíc eur,“ uviedla manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu Tatiana Švrčková. Túto sumu Telekom rozdelí rovným dielom medzi tri najúspešnejšie slovenské projekty v júni, júli a v auguste.

Aké oblasti môžu riešiť prihlásené projekty?

Prihlásené projekty by sa mali týkať niektorej zo stanovených kategórií – migrácia, podpora životného prostredia, ochrana zvierat, vzdelávanie, duševné zdraví či rovnosť.

“Budeme sa určite tešiť za každý prihlásený projekt. Sme presvedčení, že medzi mladými Slovákmi je kopec dobrovoľníkov, či neziskových dobrovoľníckych organizácii, ktoré sa snažia zmeniť svet okolo seba. Radi by sme im touto cestou ponúkli nielen finančnú pomoc, ale aj prístup k širšej komunite a zviditeľnenie v celoeurópskom meradle,” uviedla Tatiana Švrčková.

V správny čas na správnom mieste

Telekom aktuálne hľadá iniciatívy a platformy, ktoré by sa mohli do platformy pridať. Aké požiadavky je potrebné splniť?

Účastníci by mali byť vo vekovej kategórii od 18 do 30 rokov. Projekt musí byť neziskový a malo by ísť o už existujúci projekt a nie iba o nápad, ktorého realizácia sa iba plánuje.

Projekt sa nemusí nutne nachádzať len na Slovensku, ale aj v ktoromkoľvek z týchto štátov: Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko alebo Rumunsko.

Projekt nie je diskriminačný ani nikoho nevylučuje na základe etnickej príslušnosti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Chcete vedieť viac? Kompletné informácie a možnosť zaregistrovať svoj projekt nájdete na https://whatwevalue.telekom.com/sk-SK/. Projekty je potrebné prihlásiť v anglickom jazyku.