Nadácia Orange dláždi cestu k digitálnej budúcnosti podporou 36 najinšpiratívnejších projektov

Nadácia Orange dláždi cestu k digitálnej budúcnosti podporou 36 najinšpiratívnejších projektov Ilustr. foto: Orange

Nadácia Orange, dlhoročný podporovateľ digitálneho vzdelávania na Slovensku, s hrdosťou oznamuje výsledky svojho nového grantového programu Digitálna budúcnosť, ktorý vyhlásila v septembri tohto roka. V prvom ročníku programu získala rekordný počet žiadostí o podporu, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 36 najinšpiratívnejších projektov. Na vysoký počet užitočných nápadov Nadácia zareagovala zvýšením pôvodne vyčlenenej sumy a vybrané projekty získajú celkovo finančnú podporu vo výške až 80 000 eur.

Nadácia Orange, ktorá sa už desať rokov okrem iného venuje rozvoju digitálnych zručností detí a mladých, otvorila v septembri nový grantový program Digitálna budúcnosť. S rekordným počtom 446 predložených projektov program potvrdzuje narastajúci záujem škôl, mimovládnych organizácií a ďalších vzdelávacích inštitúcií o rozvoj digitálnych zručností. Vďaka navýšeniu pôvodne vyčlenenej sumy na tento program o 20 000 eur mohla Nadácia podporiť širšie spektrum užitočných nápadov. Celkový rozpočet 80 000 eur pochádza z asignácie 2 %, ktorú Nadácia Orange získala od spoločnosti Orange Slovensko.

Zo všetkých prihlásených projektov 20-členná odborná hodnotiaca komisia vybrala tie najpútavejšie a najinšpiratívnejšie, ktoré smerujú k posilneniu digitálnej gramotnosti žiakov a žiačok na slovenských základných a stredných školách. Zamerané sú na širokú škálu tém – od programovania, prácu s AI, virtuálnou realitou či s 3D tlačiarňami, dronmi a robotikou, až po rozvoj internetovej bezpečnosti a kritického myslenia. Medzi podporené projekty patria aj tie, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie záujmu dievčat o technológie. Tieto projekty ukazujú, že digitálna budúcnosť je diverzifikovaná a inkluzívna. Zoznam vybraných projektov nájdete TU.

„Veľmi sa tešíme, ako grantový program Digitálna budúcnosť zarezonoval a aký obrovský záujem vyvolal medzi školami a organizáciami zameranými na vzdelávanie. Prvý ročník sme koncipovali s cieľom získať viac informácií o aktuálnych potrebách základných a stredných škôl. Umožnil nám odhaliť množstvo zaujímavých iniciatív a nápadov, ktoré menia spôsob, akým sa mladí ľudia učia a interagujú s digitálnymi technológiami. Veríme, že tieto projekty nielenže posilnia digitálne schopnosti mladej generácie, ale tiež otvoria dvere k novým, spôsobom učenia a rozvoja s dlhodobejším dopadom,“ hovorí Andrea Ungvölgyi, správkyňa Nadácie Orange.

Vďaka týmto projektom sa otvárajú nové možnosti pre tisíce študentov po celom Slovensku a posúvajú hranice v pochopení a využívaní digitálnych technológií v edukačnom prostredí. Aj týmto úspešným krokom pokračuje Nadácia Orange v rozvíjaní digitálnej budúcnosti mladej generácie Slovenska.