O2 mení štruktúru vedenia, vznikajú nové úseky - Komerčný a Úsek Značky a Komunikácie

O2 mení štruktúru vedenia, vznikajú nové úseky - Komerčný a Úsek Značky a Komunikácie Ilustr. foto: O2

Spoločnosť O2 od 1. apríla zmenila štruktúru oddelení predaja a marketingu. Vznikol nový Komerčný úsek - spojením Úseku predaja a služieb zákazníkom a všetkých častí Úseku marketingu, okrem oddelenia Marketingovej komunikácie.  Ďalší nový Úsek Značky a Komunikácie vznikol spojením oddelení Marketingovej komunikácie a Korporátnej komunikácie. Zmeny majú za cieľ ešte viac sa priblížiť zákazníkovi, píše spoločnosť v tlačovej správe. 

Novým šéfom Komerčného úseku je Milan Morávek

Foto: O2
Od 1. januára, kedy Igor Tóth prešiel z pozície riaditeľa marketingu na generálneho riaditeľa O2, riadil dočasne oddelenie marketingu riaditeľ predaja a služieb zákazníkom Milan Morávek, od 1. apríla sa stal riaditeľom nového Komerčného úseku. „Milan Morávek preukázal schopnosť a energiu pre riadenie oboch oblastí. Synergia, ktorá z toho bude plynúť, je aj z hľadiska budúcich výziev našej spoločnosti veľmi dôležitá,“ uviedol šéf O2 Slovakia Igor Tóth.

Milan Morávek do O2 nastúpil 1. mája 2018 na pozíciu riaditeľa Predaja a služieb zákazníkom. Do O2 prišiel z pozície riaditeľa rezidenčného predaja spoločnosti Telekom, kde za svojho osemročného pôsobenia prešiel rôznymi oblasťami na oddelení predaja a od roku 2013 mal na starosti celý rezidenčný predaj. Morávek absolvoval bakalárske štúdium v odbore Business Management na University of Seattle. MBA so špecializáciou na financie a marketing získal na The Open University Business School v UK.

 Úsek Značky a Komunikácie vedie Lucia Petrášová

Foto: O2„Úspech značky O2 stojí do veľkej miery aj na výborných výsledkoch marketingovej a korporátnej komunikácie, preto považujem za dôležité zlúčenie týchto útvarov do nového Úseku Značky a Komunikácie,“ povedal Tóth. Nový úsek od 1. apríla vedie doterajšia šéfka Marketingovej komunikácie Lucia Petrášová ako riaditeľka úseku. Oddelenie korporátnej komunikácie naďalej vedie Tereza Molnár, ktorá je zároveň hovorkyňou spoločnosti. „Tento úsek bude mať za úlohu vzbudiť záujem a takpovediac doviesť zákazníka na prah dverí našej spoločnosti, kde samotný predaj a obsluhu prevezme Komerčný úsek,“ dodal Tóth.

Lucia Petrášová vyštudovala odbor kulturológia -  manažment v kultúre, od začiatku svojej kariéry sa zameriavala na oblasť reklamy. Najprv na vedúcich pozíciách v reklamných agentúrach na Slovensku a v Bulharsku a v roku 2011 nastúpila do O2, kde vystriedala viacero pozícií so zodpovednosťami za podlinkovú aj nadlinkovú komunikáciu, sponzoring a spoločenskú zodpovednosť. V roku 2016 sa stala šéfkou marketingovej komunikácie v O2. Na tejto pozícii viedla viacero úspešných kampaní, s dôrazom na podporu imidžu O2 ako značky s názorom. V roku 2020 stála pri zrode značky Radosť – digitálny operátor.