Klub reklamných agentúr a ďalšie asociácie majú výhrady k zverejneným výsledom vývoja indexov cien

Klub reklamných agentúr a ďalšie asociácie majú výhrady k zverejneným výsledom vývoja indexov cien

V uplynulých dňoch vydal Štatistický úrad SR makroekonomické štatistiky Vývoja indexov cien vo vybraných trhových službách vo 4. štvrťroku 2020. Jeho súčasťou sú aj štatistiky za odvetvie Reklama a prieskum trhu, v ktorom je prezentovaný medziročný nárast cien o 40,6%. Túto informáciu prevzali a publikovali médiá. Klub reklamných agentúr Slovenska zverejnil k tomu nasledujúce stanovisko, ktoré podporiali aj ďalšie asociácie:

My, dolupodpísané reklamné agentúry združené v Klube reklamných agentúr Slovenska prehlasujeme, že sme pri zisťovaní cien trhových služieb za reklamu neboli dotazovaní, t.j. že tieto štatistiky podľa nás nereprezentujú skutočný stav v reklamnom priemysle. Práve naopak, je to v rozpore s našimi skúsenosťami. Nami poskytované reklamné služby zaznamenávajú opačný trend a tlak na znižovanie cien.

Považujeme za dôležité informovať o ekonomických ukazovateľoch jednotlivých odvetví a prácu Štatistického úradu Slovenskej republiky si vážime. Zverejňované ukazatele by podľa nášho názoru mali poskytovať čo najpresnejší obraz o danom odvetví. My, členovia KRASu preto ponúkame pomocnú ruku a radi sa v budúcnosti zúčastníme procesu získavania dát a poskytneme údaje o kľúčových parametroch odvetvia reklamných služieb.

Reklamné agentúry, členovia Klubu reklamných agentúr Slovenska:

APPLEPIE / Effectivity POWERED BY PUBLICIS / Elite / Monday Lovers / Istropolitana Ogilvy / JANDL / MullenLowe GGK / MADE BY VACULIK / MUW SAATCHI & SAATCHI / Respect APP / TRIAD Advertising / Wiktor Leo Burnett / Zaraguza

K prehláseniu Klubu reklamných agentúr Slovenska sa pridávajú ďalšie partnerské asociácie:

Slovenská asociácia výskumných agentúr (SAVA) a jej členovia:

ACRC / AKO* / Focus* / GfK Slovakia / Go4insight / Ipsos Slovakia* / Kantar Slovakia* / 2muse

*agentúry sa zberu dát už zúčastňujú

Asociácia digitálnych a marketingových agentúr (ADMA) a jej členské agentúry:

BASTA DIGITAL / CORE4 ADVERTISING / DIGILINE / DIORAMA / ECAKE / ELITE SOLUTIONS / HYPE / NETSUCCESS / PARAVAN INTERACTIVE / PERFORMICS / PONYHOUSE / PROMISEO / PS:DIGITAL / RIESENIA / SCR INTERACTIVE / SOCIALISTS / THIS IS LOCCO / TRIAD ADVERTISING / VISIBILITY / ZARAGUZA

Asociácia mediálnych agentúr (AMA) a jej členské agentúry:

Carat - Slovakia / MediaCom Bratislava / MEC Slovakia / MindShare Slovakia / OMD Slovakia / Panmedia Western / PHD / STARMEDIA / UNIMEDIA / UNIVERSAL

McCANN Bratislava / ZenithOptimedia

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) a jej členské agentúry:

1st CLASS AGENCY / AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA / Dynamic Relations 2000 / Grayling Slovakia / Neopublic / PR.Konektor / PRime time / SEESAME Communication Experts / SKPR STRATEGIES / 10/10 Communications