UNIQA a Petra Vlhová sa v kampani "Hovorme úprimne" zamerali na riešenie duševných porúch (VIDEO)

UNIQA a Petra Vlhová sa v kampani "Hovorme úprimne" zamerali na riešenie duševných porúch (VIDEO) Reprofoto UNIQA

Skupina UNIQA spustila ďalšiu česko-slovenskú reklamnú kampaň venovanú duševnému zdraviu pod názvom "Hovorte úprimne".  Nová kampaň stavia na minuloročnej vlne "Duševné nepohodlie nie je vidieť" a chce motivovať verejnosť, aby bola otvorená téme duševného zdravia, čo je nevyhnutný prvý krok k jeho zlepšeniu.

„Dlhodobé zameranie našej skupiny UNIQA na duševné zdravie vyplynulo nielen z celospoločenskej aktuálnosti tejto témy, ale aj z našej internej stratégie poskytnúť zákazníkom viac ako len finančné riešenia a pomôcť im viesť lepší život. Cieľom ďalšej časti kampane UNIQA je pomôcť odstrániť stigmu duševných a psychických porúch nielen u ľudí, ktorí nimi trpia, ale aj u ich rodinných príslušníkov, kolegov a priateľov. Základným predpokladom je úprimnosť a empatia," vysvetlila Anna Podgornaya, členka predstavenstva UNIQA zodpovedná za ľudské zdroje, značku a komunikáciu.

Do komunikácie sú opäť zapojení aj športovci, ktorí sú partnersky spojení s UNIQA. "Osobnú účasť reprezentantiek v zjazdovom lyžovaní Petry Vlhovej (Slovensko) a Martiny Dubovskej (Česká republika), od ktorých sa očakáva plné nasadenie a výsledky bez ohľadu na ich aktuálny zdravotný stav či náladu, považujem za inšpiratívnu pre každého. Aj oni často čelia stresu a rôznym problémom, ktoré ovplyvňujú ich duševný stav. V kampani na to otvorene poukazujú. Môžu sa stať príkladom pre ostatných, aby mohli hovoriť o svojich ťažkostiach," povedala Silvia Vlasková, riaditeľka pre brand & marketing v UNIQA.

Nová komunikačná vlna prebieha na Slovensku a v Českej republike od 15. októbra a potrvá do konca roka. V tejto vlne dominuje digitálny priestor.

V ČR:

Na sociálnych sieťach a v natívnych článkoch otvára UNIQA v spolupráci s psychológmi témy ako je odstránenie predsudkov spojených s duševnými chorobami, depresiou, kyberšikanou alebo vplyv osamelosti na duševnú rovnováhu.

UNIQA tiež zriadila podstránku na túto tému na svojej webovej stránke: https://www.uniqa.sk/hovorte-uprimne/ (Slovensko) https://www.uniqa.cz/mluvte-uprimne/ (Česko)

UNIQA sa spojila aj s profesionálnymi platformami: na Slovensku spolupracuje s linkou pomoci Nezábudka a Ligou za duševné zdravie, v Českej republike s Linkou bezpečí pro děti a jejich rodiče a s mládežníckou iniciatívou Nepanikař. Súčasťou stratégie je aj online kurz pre rodinných príslušníkov ľudí, ktorí trpia duševnou nepohodou - aby vedeli, ako podporovať svojich blízkych a ako s nimi komunikovať. Je to druh analógie prvej pomoci pri fyzickej ujme.
Zároveň UNIQA finančne podporila spustenie prvého detského psychiatrického stacionára v Bratislave. Vďaka podpore UNIQA mohla linka Nezábudka začať poskytovať pomoc ukrajinským utečencom v ukrajinčine. Prebehlo niekoľko moderovaných diskusií s odborníkmi a ľuďmi, ktorí majú osobnú skúsenosti s duševnou alebo psychiatrickou chorobou a boli ochotní sa o ne podeliť, informuje UNIQA v tlačovej správe.

Koncept kampane vytvorila reklamná agentúra Triad Advertising Bratislava a produkciu zastrešovala spoločnosť Hitchhiker Films. Spoty režíroval Dano Dekan.