Porušujú bilbordy propagujúce homeopatiu etiku? Rada rozhodla

Porušujú bilbordy propagujúce homeopatiu etiku? Rada rozhodla Foto: Omediach.com

Na Radu pre reklamu prišli viaceré sťažnosti na kampaň Slovenske komory homeopatov, kde homepatiu propagujú športovci, spevák či moderátorka.

 

 

Tvrdenie, že „homeopatia nám pomáha" je zavádzajúce a reklama je klamlivá, píše sťažovateľka, podľa ktorej je reklama zneužíva dôveru spotrebiteľa a využíva nedostatok jeho skúseností, znalostí, keďže podľa nej neexistuje ani jedna odborná štúdia, ktorá by vedela dokázať akýkoľvek účinok homeopatík na zdravie človeka alebo zvieraťa, okrem placebo efektu. Sťažnosť poslalo aj občianske združenie Spoločenstvo sv. Jozefa, ktoré namieta, že známe osobnosti, ktoré boli zapojené do kampane, môžu vzhľadom na svoje profesionálne zameranie výrazne ovplyvniť predaj liekov. Sťažovatelia poukazujú na to, že v reklame nie je umiestnená výzva na konzultáciu s lekárom či lekárnikom.

Podľa Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu sťažnosti nie sú opodstatnené a reklama je v poriadku.

Odporúčame aj: Všetky rozhodnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

AK pri posudzovaní vychádzala zo skutočnosti, že reklama neobsahuje odkaz na žiaden konkrétny liek a výroky, ktoré sú na billboardoch, sú subjektívnymi výrokmi osobností.

„Spracovanie reklamy ako aj celková koncepcia kampane sú zrozumiteľné a jasné, a spojenie výroku s podobizňou konkrétnej osobnosti je možné jednoznačne interpretovať ako jej názor na homeopatiu, navyše vychádzajúci z osobnej skúsenosti. Žiaden z billboardov neobsahuje výzvu, ktorá by nabádala k nutnej, či okamžitej zmene spotrebiteľských návykov, či spotrebiteľského správania a Komisia ani nepredpokladá, že na jej základe by spotrebiteľ urobil rozhodnutie bez toho, aby tomuto predchádzalo bližšie vyhľadanie si informácii o homeopatii, napríklad na webovej stránke, ktorá je na billboarde taktiež uvedená," píše AK v rozhodnutí.

Odporúčame aj: Je náhoda, že Banášová propagovala v RTVS homeopatiu?


Podľa AK homeopatia je v tomto prípade prezentovaná ako jedna z možností a reklama neobsahuje vyjadrenia, ani zobrazenia, ktoré by homeopatiu stavali do pozície jedinej a správnej „liečebnej" metódy.

Potenciálny rozpor reklamy s Kódexom by mohol podľa AK nastať vtedy, ak by v reklame vystupovali osoby, ktoré sú schopné ovplyvniť spotrebu liekov z titulu svojej odbornosti – napríklad konkrétni lekári, lekárnici, prípadne homeopati. Tvárami kampane sa stali známe osobnosti z verejného života - športovci, spevák, moderátorka.

Ako nedôvodnú vníma AK aj námietku ohľadom absencie výzvy na konzultáciu s lekárom, či lekárnikom, keďže reklama nepropaguje žiaden konkrétny produkt.