Spot s Medveďom, ktorý prekážal Slobode zvierat, je v poriadku

Spot s Medveďom, ktorý prekážal Slobode zvierat, je v poriadku

Rada pre reklamu označila za neetickú inú reklamu – leták záložne s nahou ženou

 

 

Spot spoločnosti Möbelix "Nestojí skoro nič" s medvedicou na motorke nie je v rozpore s etickým kódexom reklamy, rozhodla na poslednom zasadnutí Rada pre reklamu.
Na reklamu prišlo osem sťažností, medzi nimi aj od Slobody zvierat. „Takéto zobrazenie zvieraťa je v rozpore s morálnymi i etickými zásadami, je nemiestne, nehumánne a taktiež predstavuje týranie zvierat," napísali sťažovatelia. Sloboda zvierat si myslí, že „verejné predvádzanie vystúpení zvierat navyše deformuje predstavu o prirodzenom správaní zvierat, nerešpektuje ich dôstojnosť ako živých cítiacich tvorov, ale deklasuje ich na objekt zábavy a utvrdzuje verejnosť v nebezpečnom stereotype, že predvádzanie cirkusových čísel je pre zvieratá zábavné." Upozorňujú aj na možné zranenia pri natáčaní. „V tomto prípade hrozí medvedici pád z motorky."

Rada pre reklamu s nimi nesúhlasí. „Medvedica, ktorá vystupovala v reklame, je vycvičená, nežije vo voľnej prírode, ale v cirkuse, v rámci programu, ktorého jazda na motorke patrí k jej vystúpeniu. V súčasnosti nie je na Slovensku platná legislatíva, ktorá by zakazovala vystupovanie zvierat v cirkuse, a preto nie je možné túto činnosť automaticky klasifikovať ako v rozpore s legislatívou, prípadne s etickými princípmi," napísala RPR v svojom rozhodnutí. 

Za neetický označila RPR reklamný leták záložne Breva, kde sa sťažovateľovi nepáčilo, že na letáku je nahá žena, zobrazená „výrazne eroticky, a teda neeticky." Podľa RPR prezentácia ľudského tela v reklame by mala byť uskutočnená v súlade s celkovým kontextom a vzťahom reklamy k produktu a s prihliadnutím na zvolené komunikačné médium. V danom prípade AK RPR nevidí žiaden súvis s predmetným vyobrazením ženy v kontexte služieb, ktoré zadávateľ propaguje."