Mimoriadne: Voľby a moratórium sa predĺžujú do 22:30. Toto je dôvod

Mimoriadne: Voľby a moratórium sa predĺžujú do 22:30. Toto je dôvod Ilustr. foto: RTVS

Prezidentské voľby a volebné moratórium sa predĺžujú do 22:30. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti v obci Norovce (okres Topoľčany) o 30 minút, ktoré spôsobilo meškanie predsedu okrskovej volebnej komisie. Volebná miestnosť v tejto obci bude preto otvorená do 22:30 h.

V jednom z volebných okrskov v Senici sa zas hlasovanie predlžuje o 20 minút, v okrsku bolo prerušené hlasovanie pre kolaps jedného z členov okrskovej volebnej komisie.

Dlhšie otvorenie týchto volebných miestností znamená, že sa predlžuje na celom území Slovenska volebné moratórium do 22:30 h, do tohto času bude zakázané zverejňovať priebežné výsledky volieb aj prípadné prieskumy verejnej mienky.