RTVS hľadá absolventov na viaceré pozície

RTVS hľadá absolventov na viaceré pozície

Pre absolventov stredných a vysokých škôl ponúka RTVS absolventskú prax v dĺžke 3 až 6 mesiacov v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS.

Administratívny pracovník pre Odbor rozpočtu a kontrolingu – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň - odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

Administratívny pracovník pre Obstarávanie – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

Grafik (pre TV upútavky) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou - odbor: grafický dizajn, multimédiá, propagačná grafika, animovaná tvorba, dizajn, fotografický dizajn
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň – odbor: grafický dizajn, multimédiá, strih

Referent pre Sekciu techniky – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupňa – odbor: elektrotechnika

Asistent projektov Rádia Devín – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie - Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupňa – odbor: masmediálna komunikácia, politológia, kulturológia, marketingová komunikácia

Hudobný redaktor špecializovaných relácií – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: Konzervatórium
Vysoká škola múzických umení - Hudobná a tanečná fakulta, Katedra teórie hudby; Filmová a televízna fakulta, odbor: zvuková skladba, strihová a zvuková skladba
Univerzita Komenského, Bratislava - Filozofická Fakulta, odbor: Muzikológia

Redaktor pre Náboženskú a kultúrnu redakciu – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené VŠ vzdelanie 2. stupeň - odbor: žurnalistika, publicistika, masmediálna komunikácia, religionistika
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň – odbor: kulturológia, politológia, marketingová komunikácia

Redaktor krátkej publicistiky Rádio Devín – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené VŠ vzdelanie 1. stupeň - odbor: žurnalistika, publicistika, masmediálna komunikácia

Asistent produkcie – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: SŠ vzdelanie s maturitou – Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň - odbor: žurnalistika, publicistika, masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, ekonomika, manažment

Osvetľovač - miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SOU elektrotechnické alebo ÚSO elektrotechnické, Vyhláška č. 508/2009 MPaSV SR, dobrá fyzická kondícia (práca s bremenami, práca vo výškach)
Nepovinné: VP – C

O absolventskú prax sa môže uchádzať absolvent spĺňajúci tieto podmienky:

• predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
• alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.

Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky:

• je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska)
• ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi
• a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie.
Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

Informácia na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo čísle 0919