Ústavný súd dal v spore s Ficom za pravdu Spoločnosti 7 plus

Ústavný súd dal v spore s Ficom za pravdu Spoločnosti 7 plus Foto: ÚV SR

Ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že pri rozsudku Krajského súdu, ktorý rozhodol o odškodnom v prospech premiéra Roberta Fica vo výške milión korún, boli porušené práva vydavateľstva na slobodu prejavu.

 


V roku 2009 premiér Robert Fico uspel v súdnom spore na ochranu osobnosti s vydavateľstvom Spoločnosťou 7 plus, keď na Krajskom súde v Bratislave vysúdil od vydavateľstva nemajetkovú ujmu vo výške 33.139,9 eura. Trojčlenný senát v odvolacom konaní potvrdil verdikt Okresného súdu Bratislava V. z roku 2007, ktorý rozhodol, že vydavateľstvo musí Ficovi zaplatiť nemajetkovú ujmu, trovy konania a ospravedlniť sa mu. Predmetom sporu bol článok uverejnený v denníku Plus 1 deň v máji 2005 pod názvom "Kto okradol Ficovú". Podľa rozhodnutia prvostupňového súdu článok neoprávnene zasiahol do súkromia premiéra a boli v ňom uverejnené nepravdivé informácie. Vydavateľstvo zverejnilo aj ospravedlnenie.

 

V článku sa písalo o krádeži auta Ficovej manželky. Polícia auto vypátrala za dva dni, keď údajne podľa denníka postupovala "neštandardne a až protekčne". Na prípad podľa autora stiahli policajtov, ktorí pracovali na iných prípadoch. Vypátrali ho "veľmi rýchlo", keď objasnenosť krádeží bola v danom čase, podľa článku len päť percent.

Vydavateľstvo podalo na Ústavný súd sťažnosť na rozhodnutie Krajského súdu. Podľa vydavateľstva rozhodnutím Krajského súdu došlo k porušeniu
základných práv na slobodu prejavu a slobodné prijímanie, vyhľadávanie a rozširovanie informácií a základného práva na súdnu ochranu, ktoré zaručuje ústava. „Základné práva obchodnej spoločnosti SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o. boli rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 24. novembra 2009 porušené," rozhodol minulý týždeň Ústavný súd. Odvolal sa pri tom na články ústavy, podľa ktorých „každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu... A každý má právo na slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti... Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne SR".

Ústavný súd rozsudok Krajského súdu v Bratislave zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie.