Slovenský filmový ústav na Art Film Feste pokrstí publikáciu Rodinné filmové striebro

Medzinárodný filmový festival Art Film Fest v Košiciach sa tento rok stane miestom viacerých aktivít Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Na jeho pôde sa uskutoční slávnostná prezentácia publikácie Rodinné filmové striebro, ktorá vyšla pri príležitosti tohtoročného 60. výročia inštitúcie. Významné výročie ústavu pripomenie aj programová sekcia nazvaná 60 rokov Slovenského filmového ústavu i ďalšie filmy a sprievodné festivalové aktivity. Prezentácia publikácie Rodinné filmové striebro sa uskutoční v pondelok 19. júna o 17.30 hod., festival sa koná od 16. do 23. júna 2023.

 

Publikácia Rodinné filmové striebro predstavuje súbor šesťdesiatich esejí o vybraných šesťdesiatich dielach z dejín i súčasnosti slovenskej kinematografie, ktoré pri príležitosti osláv 60. výročia založenia SFÚ napísali šesťdesiati autori zo Slovenska, Čiech i ďalších európskych krajín. Nadväzuje na súbor kritických reflexií najreprezentatívnejších diel slovenského umenia 20. storočia z vydavateľstva F. R. & G. spred dvadsiatich rokov, ktorý pod názvom Rodinné striebro vyšiel z iniciatívy básnika, publicistu a vydavateľa Olega Pastiera. „S nápadom vytvoriť dôstojné pokračovanie prišiel pred rokom Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu, jedinej štátnej inštitúcie u nás, ktorá sústreďuje, uchováva, skúma a sprístupňuje kinematografické dedičstvo,“ vysvetľujú v úvode zostavovatelia publikácie Peter Michalovič a Martin Kaňuch. V reprezentatívnej zostave autorov, ktorí sa podujali nazrieť na vybrané slovenské filmové diela s osobitým pohľadom, sú okrem filmových historikov či kritikov, aj filozofi, estetici, teoretici a historici literatúry a vizuálneho umenia, ale tiež prekladatelia, hudobníci alebo publicisti.

Vo výbere filmov sa ocitli dobre známe i menej známe hrané diela ako napríklad Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, Boxer a smrť (1962) Petra Solana, Zbehovia a pútnici (1968) Juraja Jakubiska, Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, Ja milujem, ty miluješ (1980) Dušana Hanáka, Záhrada (1995) Martina Šulíka, Služobníci (2020) Ivana Ostrochovského, ale aj dokumenty ako Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka, Deň náš každodenný (1969) Otakara Krivánka, Vedľajšie zamestnanie matka (1990) Evy Štefankovičovej, Ako sa varia dejiny (2008) Petra Kerekesa, Hotel Úsvit (2016) Márie Rumanovej či Frem (2019) Viery Čákanyovej. Svoj priestor dostal aj československý film Obchod na korze (1965) Jána Kadára a Elmara Klosa, medzi raritami je verejnosti úplne neznámy dokument 65,000.000 (1961) Miroslava Horňáka, štyri kambodžské krátkometrážne dokumenty z roku 1959 režiséra Vlada Kubenka, či Lift (1974) výtvarníka Vladimíra Havrillu.

„Pri výbere sme u jednotlivých diel predpokladali už časom potvrdené kvality, nevyhýbali sme sa ani viacerým dielam od našich najznámejších filmových tvorcov. V ďalších prípadoch najmä starších filmov sme sa pokúsili upozorniť na ich opomínané kvality, majstrovstvo, na profil tvorcu, resp. význam nielen v danom segmente našej filmovej produkcie. Pri zaradení tých najsúčasnejších diel zase zohrával rolu ich potenciál, prípadne sľubná perspektíva autora,“ hovoria zostavovatelia publikácie. Súčasťou knihy sú aj tematicky vybrané reprodukcie diel akademického maliara Ivana Csudaia.

Slávnostná prezentácia publikácie Rodinné filmové striebro sa uskutoční na Art Film v Feste, pôjde o premiérové uvedenie knihy na Slovensku. České uvedenie publikácie na knižný trh sa uskutočnilo koncom mája počas prehliadky nazvanej 60 rokov Slovenského filmového ústavu, ktorá sa konala v pražskom kine Ponrepo v spolupráci s Národným filmovým archívom Praha. Publikácia Rodinné filmové striebro vyšla na 416 stranách a za 14,90 eur si ju je možné kúpiť v predajni SFÚ Klapka.sk (www.klapka.sk) online a na Grösslingovej 43 v Bratislave a vo vybraných slovenských kníhkupectvách. Na Art Film Feste bude v predaji za zvýhodnenú cenu, festivalovú cenu budú mať aj ďalšie produkty z edičného oddelenia SFÚ.

Košický Art Film Fest si tohtoročné výročie SFÚ pripomenie aj špeciálnou programovou sekciou s názvom 60 rokov Slovenského filmového ústavu, ktorá predstaví klasické dlhometrážne digitálne reštaurované slovenské filmy, uvedené v premiére na prestížnych zahraničných festivaloch klasického filmu. Sú medzi nimi diela Prípad pre obhajcu (1964) Martina Hollého, Ľalie poľné (1972) Ela Havettu, Prípad Barnabáš Kos (1964) Petra Solana, Každý týždeň sedem dní (1964) Eduarda Grečnera a animovaný film Zbojník Jurko (1976) nestora slovenskej animácie Viktora Kubala, od ktorého narodenia tento rok uplynulo sto rokov.

Na festivale sa premietne aj digitálne zrekonštruovaný národopisný dokument Po horách, po dolách (1929) Karla Plicku. „Digitálne zrekonštruovaný film Po horách, po dolách bol prvýkrát takto uvedený na Medzinárodnom festivale nemého filmu v talianskom Pordenone v roku 2022. Vďaka digitálnym technológiám sa jeho obraz podarilo čiastočne zrekonštruovať a divákovi tak po niekoľkých desiatkach rokov dať možnosť vidieť výsledok porovnateľný s nitrátovou kópiou. Po prvý raz sa takto predstaví aj na Slovensku a ako film bez zvuku bude sprevádzaný živou hudbou Davida Kollara a Tomáša Mutinu,“ hovorí o špeciálnej projekcii filmu v Košiciach Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. Film so širším geografickým rámcom a tematickou paletou etnografických javov zaznamenáva klasické formy ľudovej kultúry. Zobrazuje bezstarostné detské hry odohrávajúce sa na pozadí malebnej čičmianskej architektúry, na svahoch horehronskej krajiny v Heľpe a vo vysokohorskej scenérii Belianskych Tatier v Ždiari. Na Art Film Feste sa zo zbierok SFÚ premietnu aj tri filmy Juraja Jakubiska Kristove roky (1967), Zbehovia a pútnici (1969) a Pehavý Max a strašidlá (1987), festival ich uvedie v sekcii Pocta Juraj Jakubisko.