Od kontroverzných zásad Maťašovskej sa dištancuje časť vedenia spravodajstva RTVS

Od kontroverzných zásad Maťašovskej sa dištancuje časť vedenia spravodajstva RTVS Ilustr.foto RTVS

Minulý týždeň šéfka rozhlasového spravodajstva Petra Stano Maťašovská podľa informácií Omediach.com poslala redaktorom a editorom zodpovedným za Krátke správy v Slovenskom rozhlase nové zásady. Tie sú jasným dôkazom, že vedenie spravodajstva je minimálne prostredníctvom nej naklonené koalícii, čo je v rozpore s poslaním RTVS.

 

Kontroverzné inštrukcie Stano Maťašovskej, ktorými zakázala citovať súkromné médiá, obmedzila informácie o opozícii a zakázala vopred informovať o protestoch, vedenie RTVS potvrdilo a oznámilo, že dalo za ne napomenutie.

Podľa informácií Omédiách.com list vyvolal v RTV napätie a bol predmetom debát na poradách, napríklad v televízii. Viacerí redaktori vyslovili nad inštrukciami pohoršenie, žiadali, aby boli stiahnuté a vedenie RTVS sa od nich dištancovalo. Napomenutie Stano Maťašovskej považovali za slabý trest.

Veľká nespokojnosť a pobúrenie nad nízkym trestom pre Stano Maťašovskú je podľa informácií Omédiách.com  aj medzi redaktormi spravodajatva a publicistiky v rozhlase.

Od listu sa podľa zápisu z porady dištancovala šéfka spravodajstva a publicistiky v televízii Hana Lyons a Miroslav Frindt, ktorý je tímlídrom televízneho spravodajstva.

"Považujem to za nešťastne formulovanú komunikáciu, ktorá s fungovaním Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky nemá nič spoločné. Naša tvorba, tak ako doteraz bola a je regulovaná výlučne platnými zákonnými úpravami (Zákonom o RTVS, Štatútom RTVS a Etickým kódexom programových pracovníkov a spolupracovníkov Sekcie spravodajstva),“ povedala na porade Lyons.

„Osobne s takýmto usmernením v RTVS nesúhlasím a považujem ho za nešťastné. Platí tu Štatút RTVS, zákon o RTVS, iné táto firma nepotrebuje,“ povedal na porade Frindt.

Viac: Interný dokument RTVS: Krátke spravodajstvo – pripomenutie zásad

Podľa informácií Omédiách.com na kontroverzných zásadách okrem Stano Maťašovskej spolupracoval aj Juraj Rybanský, šéf informačných okruhov Slovenského rozhlasu, ktorý v minulosti pracoval na tlačových oddeleniach ministerstiev kontrolovaných Smerom. Opozícia žiada odvolanie Stano Maťašovskej, ak sa tak nestane, zvažuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu. 

Oboch sme požiadali o stanovisko, ani jeden nereagoval.