JOJ dostala pokutu za nevhodné scény v Hotel Paradise

Foto: JOJ Foto: JOJ

Rada rozdávala pokuty za hlasitú reklamu, prekročenie limitu reklám, ale aj za nevodné vysielanie v Hotel Paradise. Najviac -  spolu za 21 600 eur - sa ich ušlo JOJ.

 

 

Šesťtisíc eur dostala JOJ za porušenie ustanovenia zákona o ochrane maloletých v relácii Hotel Paradise z 15., 16., 19., 20. a 21. marca minulého roka. Podľa správy kancelárie rady program obsahoval "obscénne vyjadrovanie, zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy, sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy," čo je nevhodný program pre divákov mladších ako 18 rokov.

JOJ dostala ďalšiu pokutu 6600 eur za nedodanie záznamov vysielania na vyžiadanie rady v 21 prípadoch. Tritisíc eur dostala JOJ za 15 prípadov, keď neoznačila upútavku alebo program jednotným systémom označovania vekovej vhodnosti programov. Ďalších šesťtisíc sa jej ušlo za prekročenie limitu vysielaných reklám v ôsmych programoch.

Pokutu päťtisíc eur dostala aj Markíza, za nepovolené zvýšenie úrovne hlasitosti reklamy v súvislosti s odvysielaním reklamných blokov v rámci programu Vy nám taky šéfe koncom minulého roka.

Rada začala zároveň niekoľko správnych konaní, medzi ktorými je aj správe konanie voči televízii Markíza za reportáž s povodňovým kameňom v júni tohto roka, pri ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.