TA3 na začiatku roka zmení majiteľa

TA3 na začiatku roka zmení majiteľa Ilustr. foto TA3

Televízia TA3 bude mať nového majiteľa. Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 percentného podielu spoločnosti C.E.N., ktorá je držiteľom licencie na vysielania TA3, zo spoločnosti Grafobal Group na novozaloženú spoločnosť Blueberg Media, ktorej jediným akcionárom je český podnikateľ Michal Voráček.

K zamýšľanej zmene jediného spoločníka má dôjsť k 11. 2. 2022.

Michal Voráček je známy český podnikateľ, ktorý má v ČR podiel vo viacerých médiách. Podľa dostupných informácií vlastní pätinový podiel v českom vydavateľstve Our media a.s., ktoré prevádzkuje internetové noviny ParlamentníListy.cz. Cez spoločnosť Our media má 55% podiel v regionálnej TV Brno 1 a 100% podiel vo vydavateľstve Olympia. Je spoluvlastníkom spoločnosti Pražská televizní společnost, ktorá prevádzkuje regionálnu Praha TV.

Voráček spolu s ďalším mediálnym podnikateľom z ČR českým senátorom a miliardárom Ivom Valentom v roku 2017 vytvorili na Slovensku dcérsku spoločnosť Our media SR a. s., ktorá na Slovensku spustila slovenskú edíciu Parlamentných listov a v rokoch 2018 až 2020 vlastnila vydavateľstvo Perex.

Minulý rok v septembri Voráček z vydavateľstva Perex a z Our media SR odišiel a spolu s ním aj niektorí ľudia, ktorí sa hneď v septembri minulého roka objavili vo vedení TA3 a v štruktúrach C.E.N. Niekdajšia členka dozornej rady Our media SR Oľga Dúbravská sa stala súčasťou vedenia TA3 ako riaditeľka komunikácie a strategického rozvoja. Konateľkou C.E.N. a šéfkou spravodajstva a publicistiky TA3 sa stala Zuzana Martináková, ktorá v Pravde pripravovala online relácie. Valenta sa stal 100 percentným vlastníkom Our media SR prostredníctvom cyperskej spoločnosti SYNOT INVEST LIMITED.

V štruktúrach C.E.N. v septembri minulého roka skončila Martina Kyselová blízka Ivanovi Kmotríkovi.

Členovia rady v stredu hlasovaním udelili súhlas na zmenu vlastníka, no zároveň kancelária rady v podkladoch pre členov rady pred hlasovaním upozornila na projekt ParlamentniListy.cz. 

"Hľadaním informácií na internete o aktivitách jediného akcionára Nadobúdateľa sme ďalej zistili, že viaceré médiá v súvislosti s webom ParlamentníListy.cz uvádzajú skutočnosť, že tento má byť často radený medzi dezinformačné, niekedy i proruské weby,“ píše kancelária rady, ktorá sa odvoláva na české zdroje, ktoré ParlamentniListy.cz označovali za dezinformačný zdroj, ochotný zverejniť zjavné nezmysly, využívajúci manipulácie, či že sú za hranou etiky.

„Označenie Parlamentných listov za dezinformačné médium je vysoko sporné,“ reagoval počas vypočutia Michal Voráček aj s odkazom na neukončený súdny spor, ktorý médium vedie voči kritikom.

„Parlamentní listy jsou výjimečné na českém trhu – profilují se jako liberální médium, které dává prostor všem politickým a společenským názorům bez rozdílu. Je prvním médiem, kde politici vkládají své necenzurované příspěvky a komunikují přímo se čtenáři, které se jich ptají. Je to fenomén, který již nelze nazvat pouze médiem. Doslova vyt vořilo vlastní mediální „krajinu“ v Česku a pomáhá ovlivňovat rozhodování milionů lidí,“ takto o projekte ParlamentniListy.cz hovoril Voráček v rozhovore pre portál czechleader.com.

„V súvislosti so zamýšľanou zmenou vlastníka spoločnosti C.E.N. s.r.o., ktorá je zároveň jedinou spravodajskou televíznou programovou službou v Slovenskej republike sa domnievame, že je namieste v danom prípade okrem zákonného rámca zvažovať aj spoločenský rozmer, teda okolnosti, ktoré môžu mať potenciálne vplyv na tvorbu obsahu pre recipientov, medzi ktoré úplná zmena vlastníckej štruktúry vysielateľov patrí,“ napísala kancelária rady.

Slovenská verzia ParlamentneListy.sk stále funguje, nie je vnímaná tak kontroverzne, ako v ČR, no nemá ani výraznejšiu čítanosť. Väčšinu aktuálneho obsahu dnes tvoria bežné agentúrne správy.