Správa ČT k Wollnerovi a údajnému sexuálnemu obťažovaniu neobsahuje indície o spáchaní trestného činu

Správa ČT k Wollnerovi a údajnému sexuálnemu obťažovaniu neobsahuje indície o spáchaní trestného činu Reprofoto RTVS

Správa internej komisie ČT k údajnému sexuálnemu obťažovaniu šéfredaktorom publicistiky Markom Wollnerom neobsahuje informácie, ktoré by mohli viesť k podozreniu, že mohol byť spáchaný akýkoľvek trestný čin. Na rokovaní Rady ČT to uviedol riaditeľ divízie komunikácie a korporátnych vzťahov ČT Vít Kolář. Wollner už predtým obvinenie odmietol.

Wollnera obvinila vlani v novembri zamestnankyňa ČT zo sexuálneho obťažovania a šikanovania. Generálny riaditeľ ČT Petr Dvořák potom vytvoril internú vyšetrovaciu komisiu zloženú z odborníkov na právo, personalistiku a riešenie sťažností, ktorá si vypočula tri desiatky zamestnancov a externých spolupracovníkov. Komisia vypracovala písomnú správu, ktorá je dôverná. Wollner by sa mal k jej obsahu vyjadriť do dnešného dňa. Predtým uviedol, že z jeho strany nešlo o sexuálne obťažovanie, skôr o spôsob neformálnej komunikácie bez sexuálneho kontextu.

Wollner bol do prešetrenia sťažnosti postavený tzv. na prekážku v práci, nepodieľa sa na moderovaní programu Reportéri ČT, na jeho príprave ani riadení redakcie. Vedením redakcie publicistiky bol poverený kreatívny producent publicistiky Jiří Vondráček.

Komisia, ktorej členovia sú viazaní mlčanlivosťou a jej zloženie nebolo zverejnené, by sa mala tiež zaoberať nevhodným správaním moderátorky programu 168 hodín Nory Fridrichovej voči podriadeným. Z toho ju podľa médií obvinil Wollner v reakcii na to, že Fridrichová dala podnet na jeho vyšetrovanie komisiou.

ČT v súvislosti s celou vecou podľa Kolářa upravila organizačný poriadok, ktorý rozširuje právomoci televízneho ombudsmana, aby mohol prijímať sťažnosti zamestnancov z dôvodu diskriminácie a mohol ich prešetriť.