Ako to bude ďalej so šírením českých TV programov?

Ako to bude ďalej so šírením českých TV programov? Ilustr. foto: Nova

V súčasnosti stále nie je vyriešený spor medzi operátormi a vysielateľmi ohľadom šírenia českých televíznych programov. Čo bude nasledovať? Vyradia sa aj maďarské, rakúske alebo poľské programy? Šírenie a ponúkanie zahraničných televíznych programov je odborná téma, ktorá sa ľahko môže zmeniť na politickú a podľa Telekomunikačnej únie Slovenskej republiky (TÚSR) by preto mali všetci dotknutí bez zbytočných emócií zasadnúť za okrúhly stôl a vysvetliť si postoje.

 V spore medzi televíziami a operátormi prehráva televízny divák

Výzva televízií JOJ a Markíza na blokovanie zahraničných programov šírených českými televíznymi stanicami vyvolala vlnu nevôle a otázok medzi ich šíriteľmi - telekomunikačnými operátormi, televíznymi divákmi a širokou verejnosťou. Obavy zo vzniknutej situácie prejavili české krajanské a kultúrne spolky a o situáciu sa zaujíma veľvyslanec Českej republiky na Slovensku. Na situáciu zareagoval Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ktorý vedie prešetrovanie vo veci možného porušenia ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Podrobnosti: Markíza a JOJ žiadali vypnutie niektorých českých programov. Prešlo niekoľko mesiacov, ako to dopadlo?

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky sa obrátila na Radu pre mediálne služby (RpMS) a v neformálnej diskusii dospeli k záveru, že v súčasnosti žiadna zákonná povinnosť ani rozhodnutie kompetentného orgánu nebráni, aby operátori šírili na území Slovenskej republiky české televízne programy, ku ktorým majú vysporiadané autorské práva. RpMS vysvetlila, že do 31. 7. 2022 sa vzťahovala na operátorov povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom jej pôvodného vysielateľa. V prípade neplnenia povinnosti mala právomoc operátorov sankcionovať. V aktuálne platnom zákone, ktorý je účinný od 1. 8. 2022, už táto povinnosť zakotvená nie je. Zákon o mediálnych službách nezakladá ani žiadnu právomoc pre vysielateľov, ktorá by im umožňovala nariaďovať prevádzkovateľom retransmisie obsah ich programovej ponuky.

Tlak na vyradenie českých programov z ponuky je sporom medzi televíznymi vysielateľmi a prevádzkovateľmi retransmisie - operátormi. Situácia sa medzičasom skomplikovala, Orange sa rozhodol vyradiť české programy, časť operátorov sa zas rozhodla zaradiť do ponuky novú programovú službu výmenou za vyradenie časti českých, iní vyradenie odmietajú. hodnotí únia.

Podľa úradu okrúhly stôl za účasti televízií, operátorov a štátnych orgánov by prispel k riešeniu situácie.

RpMS sa už v minulosti v rámci svojej činnosti  zaoberala témou vyraďovania českých programových služieb z ponuky prevádzkovateľov retransmisie. Diskusia v tom čase spočívala najmä v tom, že niektorí českí vysielatelia nedisponovali právami na šírenie svojich programových služieb mimo územia Českej republiky. RpMS aj v súčasnosti deklarovala, že je v prípade záujmu všetkých relevantných inštitúcií a zástupcov dotknutých subjektov ochotná zorganizovať okrúhly stôl a v prípade potreby vstúpiť do procesu riešenia vzniknutej situácie z pozície mediátora. TÚSR následne oslovila Asociáciu prevádzkovateľov káblových televízií (APKT) a počas neformálnej komunikácie dospeli k zhode, že zorganizovanie okrúhleho stola prispeje k vysvetleniu postojov, nejasností a k uvoľneniu napätia.