Otvorený list poslancom: Žiadame vás, aby ste prestali politicky kupčiť s RTVS

Otvorený list poslancom: Žiadame vás, aby ste prestali politicky kupčiť s RTVS Ilustr.foto: JOJ

"To, že sa voľba stala výhradne predmetom politického obchodu považujeme za neprijateľné. Žiadame vás, aby ste prestali politicky kupčiť s verejnou inštitúciou, ktorú financujeme my všetci."

Asociácia nezávislých producentov, ktorá združuje 20 spoločností, zverejnila otvorený list poslancom v súvislosti s voľbou generálneho riaditeľa RTVS: 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

obraciame sa na vás v súvislosti s voľbou generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Sme presvedčení, že práve v dnešnej dobe, keď je demokratická Európa ohrozená dezinformačnými vojnami a návratom totalitných ideológií, sú nezávislé verejnoprávne médiá kľúčovým spoločenským ukazovateľom. Voľba riaditeľa RTVS je preto rovnako dôležitá, ako voľba generálneho prokurátora alebo ústavného sudcu.

Zákon hovorí, že RTVS je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Jej programy majú odrážať rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov utvárať podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.

Na naše prekvapenie ani jedna zo základných úloh a poslaní tejto inštitúcie nie je kritériom na výber generálneho riaditeľa.

Odporúčame aj: Vyhlásenie Slovenskej filmovej a televíznej akadémie k voľbe riaditeľa RTVS

Ako filmoví a televízni producenti si vás dovoľujeme upozorniť, že RTVS dokázala v posledných rokoch získať stratenú dôveru nielen u televíznych divákov, ale i u filmových tvorcov. Pôvodná filmová a televízna tvorba zaznamenala zásadnú zmenu podmienok k lepšiemu. Výsledkom je množstvo úspešných koprodukcií, zahraničných ocenení, ale i napríklad obnovenie pôvodnej animovanej detskej tvorby. Zaráža nás, že hlavnou témou politických diskusií je vymedzenie sa voči aktuálnemu manažmentu, namiesto toho, aby sa jasne pomenovalo, že vedenie RTVS v novom funkčnom období musí na pozitívny trend bezpodmienečne nadviazať.

Voľba priamo v pléne parlamentu zo svojej podstaty vnáša do procesu politický rozmer. Ale to, že sa stala výhradne predmetom politického obchodu považujeme za neprijateľné. Žiadame vás, aby ste prestali politicky kupčiť s verejnou inštitúciou, ktorú financujeme my všetci. Chovajte sa k nej zodpovedne a ako zástupcovia nás všetkých. Nezaujíma nás, ktorý politik má rád ktorého kandidáta, či ktorý kandidát mu prekáža. Vaša voľba nie je vašim osobným rozhodnutím a nemá byť ani voľbou z pohľadu záujmov politickej strany, ktorú reprezentujete.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, úlohou RTVS je kultivovať verejnú debatu, podporovať slušnosť, toleranciu a predovšetkým zodpovednosť a profesionalitu. Proces voľby generálneho riaditeľa samotný, žiaľ, neprebieha ani kultivovane, ani zodpovedne. Žiadame vás, aby ste posledné hodiny pred definitívnym rozhodnutím dokázali, že zastupovanie záujmov verejnosti beriete vážne.