Ministerstvo zahraničných vecí si po neobvyklom statuse predvolalo ruského veľvyslanca

Ministerstvo zahraničných vecí si po neobvyklom statuse predvolalo ruského veľvyslanca

Ministerstvo zahraničných vecí si dnes predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeja Fedotova v súvislosti s otvoreným listom zverejnenom na oficiálnej stránke Veľvyslanectva Ruska na Slovensku.


Politický riaditeľ MZVEZ SR Marián Jakubócy počas stretnutia zdôraznil, že je neprípustné, aby veľvyslanectvo verejne komentovalo a hodnotilo predstaviteľa prijímajúcej krajiny, v tomto prípade štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Veľvyslanectvo RF totiž zverejnilo na facebooku otvorený list, v ktorom kritizovalo článok štátneho tajomníka ministrstva obrany Róberta Ondrejcsáka s názvom Päť rokov od Krymu: Vojna v Európe nie je tabu. V článku Ondrejcsák píše, že Rusko tým (anexiou Krymu) podkopalo základné piliere a princípy európskej bezpečnostnej architektúry, použitím vojenskej sily na dosiahnutie politických cieľov a zmenu hraníc, anexiou územia. Moskva ignorovala všetky multilaterálne inštitúcie a garancie. "V tomto momente sú dôležité tri veci. Po prvé, v ruských strategických dokumentoch sú Západ, NATO a EÚ nepriatelia. Po druhé, v politických vyhláseniach sme nepriatelia. Po tretie, vo vojenských cvičeniach ruských síl figurujeme ako hlavní nepriatelia a cvičia sa útočné operácie proti nám. To je realita," upozornil v článku štátny tajomník.

Veľvyslanectvu RF sa článok nepáči. "Buď pre svoju do neba volajúcu nekompetentnosť alebo v dôsledku zámerného skreslenia faktov pán štátny tajomník, využívajúc vlastné výmysly a domnienky, vyhlasuje Rusko a Európu za „nepriateľov“ a tak sa snaží poškodiť tradične priateľské vzťahy medzi národmi našich krajín. A toto je už naozaj nebezpečné. Domnievame sa, že kým je takýto úradník vo vedení vojenského rezortu, slovenská verejnosť sa skutočne nemôže cítiť bezpečne," napísalo ruské veľvyslanectvo.

"Našťastie nežijeme pred rokom 1989, kedy ruské/sovietske veľvyslanectvo diktovalo kto a čo môže na Slovensku povedať či písať. Žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, ktorá je sebavedomým členským štátom Európskej únie a NATO," napísal v reakcii Ondrejcsák.

Jakubócy z MZV uviedol, že prezentované postoje a stanoviská štátneho tajomníka neboli tlmočením oficiálnych pozícií vlády SR. V tomto kontexte však pripomenul, že z pohľadu ochrany bezpečnostných záujmov SR je veľmi znepokojujúce porušenie základných princípov medzinárodného práva pričlenením časti územia Ukrajiny k RF na základe nelegitímneho a nelegálneho referenda na Kryme a v Sevastopole. Potvrdil, že SR plne a dôsledne rešpektuje princíp nemeniteľnosti štátnych hraníc a dodržiavania medzinárodného práva a v tomto kontexte podporuje suverenitu Ukrajiny a jej územnú celistvosť v medzinárodne uznaných hraniciach.

Na záver stretnutia odovzdal veľvyslancovi A. Fedotovovi diplomatickú nótu MZVEZ SR k predmetnej záležitosti.