Budúca európska legislatíva o slobode médií (EMFA) stanovuje iniciatívu Journalism Trust Initiative (JTI) ako referenciu na identifikáciu spoľahlivých médií

Prvá európska legislatíva o slobode médií, známa aj pod anglickou skratkou EMFA (European Media Freedom Act), posilňuje právo na spoľahlivé informácie tým, že sa opiera najmä o iniciatívu Journalism Trust Initiative (JTI), štandard a mechanizmus, ktorý iniciovali a vyvinuli Reportéri bez hraníc (RSF).

Konečný text EMFA schválil túto stredu 24. januára veľkou väčšinou Výbor pre kultúru Európskeho parlamentu po tom, čo ho 19. januára schválili zástupcovia členských štátov. Cieľom tejto bezprecedentnej legislatívy na európskej úrovni je najmä podporovať online novinárske informácie a regulovať ich moderovanie platformami.

„Tvárou v tvár informačnému chaosu a pribúdaniu online dezinformácií, ako aj nedôvere verejnosti k médiám, je EMFA dôležitým krokom vpred pri posilňovaní práva na spoľahlivé informácie prostredníctvom žurnalistiky hodnej toho mena. Sme radi, že certifikácia JTI, založená na európskej norme, ktorú sme iniciovali v roku 2018, je teraz zavedená ako referenčná. Toto priekopnícke kolektívne dielo je založené na originálnej vízii, ktorá sa skončila takto: v kontexte deintermediácie je potrebné mať mechanizmus rozlišovania medzi tým, čo je žurnalistika, s jej nezávislosťou, jej metodológiou, jej etikou, ktorá slúži na to, aby spravodajské médiá mohli využívať výhody demokraticky založených trhov,“ povedal generálny tajomník RSF Christophe Deloire.

Legislatívny text musí teraz formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu v marci budúceho roka a potom sa čaká na hlasovanie v Rade EÚ.

Do procesu certifikácie JTI je zapojených viac ako 1 000 médií po celom svete, ako napríklad v Európe francúzska verejnoprávna televízna skupina France Télévision, francúzsky súkromný televízny kanál TF1, írsky rozhlas a televízia RTE News alebo súkromné ​​poľské médiá. Certifikácia JTI sa získava po nezávislom externom audite vykonanom akreditovanou organizáciou. Globálna technologická spoločnosť Microsoft podpísala partnerstvo s RSF v lete 2023 a zaviazala sa používať JTI.