Ako vyzerá kyberšikanovanie? 6 spôsobov ubližovania na internete

Ako vyzerá kyberšikanovanie? 6 spôsobov ubližovania na internete Ilustr. foto: Orange

V dnešnej dobe patrí kyberšikanovanie medzi časté spôsoby ubližovania. Výskumy navyše ukazujú, že výskyt kyberšikanovania sa za posledné roky celosvetovo výrazne zvyšuje. Nie je to len hejtovanie na sociálnych sieťach či zneužívanie identity, je to napríklad aj obťažovanie prostredníctvom správ, vylučovanie z rôznych online skupín či kyberšikana v online hrách. Spôsobov kyberšikany je neúrekom. Prinášame vám rady, ako môžete deti pred šikanou chrániť a ako im môžete v prípade šikany pomôcť.

Článok je súčasťou spolupráce Omediach.com a programu Beznastrah.online od Orangeu, ktorého cieľom je vzdelávať dospelých o tom, ako môžu chrániť deti a mladých pred negatívnymi dopadmi používania digitálnych médií. Program prináša užitočné informácie a rady odborníkov, bezplatnú online poradňu a rovnomennú praktickú publikáciu pre rodičov. Súčasťou programu sú aj materiály pre učiteľov.

Výskumy navyše ukazujú, že výskyt kyberšikanovania sa za posledné roky celosvetovo výrazne zvyšuje. Rodičia by preto mali poznať spôsoby, akými kyberšikana medzi deťmi a mladými ľuďmi na internete prebieha, aby mohli svoje deti účinne chrániť a podporovať.

Toto je 6 spôsobov, ako môže kyberšikanovanie vyzerať:

Obťažovanie na sociálnych sieťach

Jedna z najbežnejších foriem kyberšikany prebieha prostredníctvom sociálnych médií. Agresori môžu tieto platformy používať na posielanie škodlivých správ, šírenie fám alebo zdieľanie zahanbujúcich fotografií či videí svojich obetí. Ako rodičia by ste mali primerane sledovať účty svojich detí na sociálnych sieťach, zabezpečiť, aby boli nastavenia ochrany osobných údajov vhodne nakonfigurované a podporovať otvorenú komunikáciu o akýchkoľvek nepríjemných online skúsenostiach.

Odcudzenie identity online

Útočníci na internete si môžu vytvárať falošné profily alebo sa vydávať za niekoho iného s cieľom šíriť nepravdivé informácie, poškodzovať povesť alebo sa zapájať do škodlivého správania. Rodičia by mali vzdelávať svoje deti o dôležitosti ochrany osobných údajov a byť opatrní pri prijímaní žiadostí o priateľstvo alebo správ od neznámych ľudí.

Obťažovanie prostredníctvom aplikácií na odosielanie správ

Mnoho detí a tínedžerov používa aplikácie na odosielanie správ na komunikáciu s priateľmi a rovesníkmi. Kyberšikanujúci môžu zneužiť tieto platformy na odosielanie výhražných alebo ponižujúcich správ, niekedy anonymne. Rodičia by mali povzbudzovať svoje deti, aby nahlasovali akékoľvek podozrivé alebo škodlivé správy, a naučiť ich, ako v prípade potreby zablokovať takýchto ľudí, aby im neubližovali.

Vylúčenie zo skupiny

Zámerné neopodstatnené vylúčenie jednotlivcov z online skupín alebo aktivít spôsobuje pocity izolácie a často následne úzkosti alebo depresie. Okrem toho môžu útočníci napríklad odhaliť osobné a súkromné informácie o obeti bez jej súhlasu. Rodičia by mali povzbudzovať svoje deti, aby otvorene hovorili o svojich online skúsenostiach a vyhľadali pomoc, ak sa cítia byť opakovane terčom nejakej osoby či osôb v rámci skupiny.

Kyberšikana v online hrách

Komunity online hier môžu byť živnou pôdou pre kyberšikanu. Obťažovanie sa môže vyskytnúť prostredníctvom rozhovorov v hre, hlasovej komunikácie alebo dokonca smútku (úmyselne ničí herný zážitok ostatným). Rodičia by mali poznať herné aktivity svojho dieťaťa, v prípade potreby používať rodičovskú kontrolu a podporovať zdravé chápanie športového správania aj v online prostredí.

Trolling a verejné zahanbovanie

Trolling zahŕňa úmyselné provokovanie ostatných online s cieľom vyvolať emocionálne reakcie. Verejné zahanbovanie môže mať formu verejného zdieľania trápneho obsahu alebo negatívnych komentárov o osobe. Rodičia by mali učiť svoje deti, ako rozpoznať a ignorovať trollov, zdôrazňujúc dôležitosť nezapájania sa alebo udržiavania škodlivého správania v rámci komentárov na sociálnych sieťach či pod článkami v médiách.

Je dôležité, aby rodičia poznali rôzne spôsoby kyberšikanovania a otvorene komunikovali so svojimi deťmi aj o skúsenostiach v online prostredí. To vedie k zodpovednému používaniu internetu a tiež bezpečnejšiemu prostrediu detí a prevencii kyberšikany.