Vznikol nový filmový web skcinema.sk

Vznikol nový filmový web skcinema.sk Foto: SFÚ

Nový web Slovenského filmového ústavu obsahuje informácie o slovenskom filme, kinematografii a audiovizuálnom umení. Je výsledkom dlhodobého projektu informačného systému, ktorý SFÚ realizuje od roku 2002.

 

 

Široká verejnosť má tak cez skcinema.sk možnosť dostať sa k databázam SFÚ, ktoré boli doteraz prístupné len v jeho internej sieti. Sú rozčlenené do troch databáz:

Slovenská filmová databáza obsahuje informácie o slovenských a koprodukčných kinematografických dielach, výberovo sú jej súčasťou aj informácie o študentských, neprofesionálnych či televíznych filmoch. Je v nej dostupných viac ako 17 000 filmografických záznamov o slovenských animovaných, dokumentárnych, hraných a spravodajských filmoch.

V Katalógu SFÚ sú informácie o viac ako 140 000 zbierkových predmetoch a archívnych dokumentoch (filmových kópiách, fotografiách, plagátoch, letákoch, článkoch, knihách, námetoch, scenároch, dokumentačných zložkách, rukopisoch, osobných fondoch a iných archívnych súboroch, výrobných listoch, distribučných listoch, ako aj o ďalších sprievodných dokumentoch k audiovizuálnym dielam).

V Heslári SFÚ sa nachádza viac ako 75 000 hesiel (o osobnostiach, produkčných spoločnostiach, filmových festivaloch, geografických názvoch, názvoch filmov a iné údaje).

 

„Súčasťou týchto databáz sú tiež elektronické kópie zbierkových predmetov a archívnych dokumentov, pripojené v náhľadovej forme k databázovým záznamom. Nie všetky z nich však môžu byť z hľadiska autorských práv voľne prístupné prostredníctvom internetu, ale je možné si ich prezerať online z počítačov v priestoroch SFÚ," hovorí Marián Hausner, koordinátor projektu SK CINEMA.

Projekt SK CINEMA sa kontinuálne napĺňa ďalej. Do budúcnosti sa plánujú sprístupniť aj zdigitalizované kinematografické diela alebo ukážky z nich v podobe náhľadového videa.