omedich.com

V oblasti marketingu a komunikácie Orange Slovensko sú zmeny

V oblasti marketingu a komunikácie Orange Slovensko sú zmeny Ilustr.foto: Orange

Spoločnosť Orange Slovensko prechádza posledné mesiace viacerými strategickými aj personálnymi zmenami.

Aj v organizačnej štruktúre v oblasti marketingu a komunikácie spoločnosti nastali zmeny. Ich cieľom je podľa Tomáša Palovského, manažéra korporátnych vzťahov spoločnosti, pokračovanie v zbližovaní komerčných aktivít a marketingovej komunikácie značky Orange. 

V tejto súvislosti bude Úsek komunikácie a značky rozdelený a jeho jednotlivé útvary budú preradené pod existujúce úseky v rámci štruktúry spoločnosti.
 
Oddelenia Advertising & Brand a Brand Activation prejdú pod Úsek B2C marketingu vedený Martinom Hromkovičom a od 1. 1. 2020 sa premenuje na Úsek B2C marketingu a značky.
„Dôvodom nového nastavenia kompetencií je najmä rastúca potreba komunikačnej podpory nových produktov a priorít v podobe konvergentných služieb, ale tiež výhody plynúce zo synergií týchto dvoch zložiek vo vzťahu k interným aj externým zákazníkom,“ povedal Palovský.
 
Oddelenie Corporate Affairs sa presunie priamo na Úsek generálneho riaditeľa.
 
Súčasný riaditeľ Úseku komunikácie a značky Miloš Lalka sa po 16 rokoch rozhodol zo skupiny Orange odísť.
 
„Milošovi by som rád úprimne poďakoval za jeho nesmierny prínos – spolu s tímom sa mu podarilo vybudovať jednu z najznámejších a najobľúbenejších značiek na slovenskom trhu. Podarilo sa mu zvládnuť dôležitý posun komunikačných aktivít do digitálneho prostredia a nastaviť celkovú stratégiu založenú na využívaní reálnych zákazníckych potrieb v komunikácii,“ povedal Federico Colom, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Orange Slovensko. „Ako člen Správnej rady Nadácie Orange prispel k tomu, že sa stala z pohľadu vnímania najznámejšou firemnou nadáciou na Slovensku. V neposlednom rade naštartoval zmeny v oblasti intenzívnejšej komunikácie našich aktivít zodpovedného prístupu k podnikaniu a internej transformácie. V jeho ďalšom pracovnom, ale aj súkromnom živote prajem všetko len to najlepšie,“ dodal generálny riaditeľ.
 
Miloš Lalka stál za celkovým pozicioningom značky Orange, množstvom projektov a kampaní ako bolo spustenie optickej siete, balíka služieb Orange Doma, komunikácia značky Funfón, uvedenie digitálnej Orange TV alebo predstavenia balíka Love. Ako člen Správnej rady Nadácie Orange prispel k tomu, že sa stala z pohľadu vnímania najznámejšou firemnou nadáciou na Slovensku.