Najlepšie komunikujúcou inštitúciu je Lidl

Najlepšie komunikujúcou inštitúciu je Lidl

V piatok boli vyhlásené ocenené firmy v prvom ročníku projektu Hermes Komunikátor roka 2013, ktorú organizuje agentúra Made in Media.

 

 


Verejnosť hlasovala na www.cenyhermes.sk  v mesiacoch júl a august v piatich kategóriách: Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie, Obchodné reťazce a Verejná správa. „Ľudia dali svoj hlas inštitúciám, s ktorými mali najlepšie skúsenosti v oblasti komunikácie. Či už išlo o telefonický, alebo osobný kontakt s vlastným operátorom, bankou, poisťovňou atď.," uviedla Zuzana Tichá z agentúry Made in Media.

Lidl sa stal víťazom hlasovania verejnosti v kategórii obchodné reťazce aj absolútnym víťazom hlasovania za všetky hodnotené kategórie spolu. Lidl je zároveň vo svojej kategórii víťazom aj podľa hodnotenia odbornej poroty, ktorá ho postavila na 1. miesto.

Výsledky rozhodovania verejnosti:
ABSOLÚTNA CENA VEREJNOSTI: Lidl Slovenská republika, v.o.s.

CENA VEREJNOSTI - BANKOVNÍCTVO: Slovenská sporiteľňa, a.s.

CENA VEREJNOSTI -  POISŤOVNÍCTVO: Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

CENA VEREJNOSTI - TELEKOMUNIKÁCIE: O2 (Telefónica Slovakia, s.r.o.)

CENA VEREJNOSTI - OBCHODNÉ REŤAZCE: Lidl Slovenská republika, v.o.s.

CENA VEREJNOSTI - Verejná správa: Finančná správa SR

Nezávisle od hlasovania verejnosti, rozhodovala aj odborná porota, zložená z desiatich členov z oblasti: reklamy, media buyingu, PR, digitálneho marketingu, výskumu, ale aj marketingovej žurnalistiky a z akademickej pôdy hodnotilo nominované inštitúcie v štyroch kategóriách.
Výsledky rozhodovania odbornej poroty:

Kategória BANKOVNÍCTVO:
- Tatra banka, a.s. (1. miesto)
- VÚB, a.s. (2. miesto)
- Československá obchodná banka, a.s. (3. miesto)

Kategória POISŤOVNÍCTVO:
- Generali Slovensko poisťovňa, a.s. (1. miesto)
- Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. (2. miesto)
- ČSOB Poisťovňa, a.s. (3. miesto)

Kategória TELEKOMUNIKÁCIE:
- Orange Slovensko, a.s. (1. miesto)
- O2 (Telefónica Slovakia, s.r.o.) (2. miesto)
-  Slovak Telekom, a.s. (3. miesto)

Kategória OBCHODNÉ REŤAZCE:
- Lidl Slovenská republika, v.o.s. (1. miesto)
- TESCO STORIES SR, a.s. (2. miesto)
- COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo (3. miesto)

Cenu za inovatívny prístup v oblasti komunikácie, ktorú vyberal organizátor získala:
-J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky

Projekt organizuje agentúra Made in Media v spolupráci s výskumnými agentúrami MEDIAN SK a AKO.