Rádio

Na Slovensku začne vysielať prvé rádio pre Rómov - Rádio Roma

Na Slovensku začne vysielať prvé rádio pre Rómov - Rádio Roma

RTVS rozširuje programovú ponuku v digitálnom štandarde T-DAB+

RTVS rozširuje programovú ponuku v digitálnom štandarde T-DAB+

V Prahe začalo celodenné vysielanie spravodajstva v ruštine

V Prahe začalo celodenné vysielanie spravodajstva v ruštine

Strana 14 z 28