Žaloby sudcov sú priamym ohrozením slobody médií

Žaloby sudcov sú priamym ohrozením slobody médií

Stanovisko Slovenského výboru medzinárodného tlačového inštitútu IPI k ostatným prípadom ohrozovania slobody médií súdnou mocou v SR.

Slovenský výbor medzinárodného tlačového inštitútu IPI - IPI Slovensko je hlboko znepokojený stupňujúceho sa tlaku súdov, sudcov a súdnej moci všeobecne na slobodu médií zakotvenú v Ústave SR.

Žaloby sudcov a prokurátorov v kauze Bonano a najnovšie rozsudok súdu v kauze sudcu Trubana voči denníku SME sú priamym ohrozením médií ako zástupcov verejnosti vo vykonávaní ich základných funkcií informovania verejnosti a kontroly verejnej moci.

Oba prípady útokov na médiá vyvolávajú opodstatnené obavy, že sudcovia, prokurátori a súdna moc všeobecne sa správajú ako kasta nedotknuteľných, nekritizovateľných a v konečnom dôsledku verejnosťou nekontrolovateľných. Avšak ani v judikátoch nemôže stáť súdnictvo nad všetkým a musí pripustiť verejnú kontrolu.

V kauze Bonano vinia média za to že odhalili a zverejnili nevhodné správanie sudcov a prokurátorov, ktoré je v priamom rozpore s ich etickým kódexom. A v kauze sudcu Trubana nielenže súd nerešpektoval fakt, že denník SME publikoval pravdivé informácie, ktoré nikto nevyvrátil za čo sa musí ospravedlniť, ale rozsudkom a nariadením zverejnenia textu na prvej strane denníka priamo zasiahol do zodpovednosti vydavateľstva a šéfredaktora za obsah nimi vydávaného média.

IPI Slovensko vyzýva orgány štátu - NRSR, Vládu SR i Ministerstvo spravodlivosti, ako i samotných sudcov a prokurátorov, aby pri všetkom rešpekte k nezávislosti súdnictva, vytvorili podmienky na zamedzenie takýchto praktík obmedzovania slobody slova a médií.

IPI Slovensko o tomto stave i konkrétnych prípadoch bude informovať svoje partnerské inštitúcie v zahraničí, ako sú IPI, OBSE, Radu Európy a podobne.

Za IPI Slovensko Správna rada Slovenského výboru Medzinárodného tlačového inštitútu IPI