33 mimovládok posiela prezidentke otvorenú výzvu

33 mimovládok posiela prezidentke otvorenú výzvu Foto: FB Zuzana Čaputová

Tridsaťtri zástupcov mimovládnych neziskových organizácií sa prostredníctvom otvorenej výzvy obracajú s prosbou na pani prezidentku, aby nepodpísala novelu zákona, ktorá má rozšíriť zákaz zverejňovať výsledky prieskumov z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami.

 Signatári výzvy zároveň vyzývajú poslancov zo strán SMER-SD, SNS a Eleméra Jakaba, ktorí prispeli k schváleniu novely, aby v prípadnom opätovnom hlasovaní, moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili.

„Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách. Prieskumy verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol ako naloží so svojim hlasom. Selektívne obmedzenie niektorých informácii oproti iným je neprimerane obmedzujúce.“

Popoludní prezidentka novelu vrátila do parlamentu. "Novela zákona, ktorou sa predĺžilo moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov zo štrnástich na päťdesiat dní, nepatrí do nášho právneho poriadku a preto som ju dnes vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie. Za neprípustný považujem spôsob, akým bola prijatá, čas, kedy ju poslanci schválili a predovšetkým jej obsah, ktorý je podľa môjho názoru v rozpore s viacerými článkami ústavy," povedala Zuzana Čaputová.

Celý text vyhlásenia:

Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Už o niečo menej ako štyri mesiace budeme voliť svojich zástupcov do Národnej rady Slovenskej republiky. Z volieb vzíde Vláda Slovenskej republiky pre nasledujúce štyri roky. Čítame si dnes volebné programy politických strán, prezeráme si stratégie Slovenskej Republiky 2030 a na ňu sa odvolávajúce dokumenty, zvažujeme, diskutujeme, rozmýšľame.

Základným nástrojom demokracie, tak ako ho definuje Ústava SR v prvej hlave, prvom oddiele, v článku č.2. je to, že „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov, alebo priamo.“ Teda v prvom rade je to právo voliť a byť volený. Občan a jeho možnosti kandidovať - nechať sa poveriť byť voleným a voliť, je to, čo robí aj našu demokraciu demokraciou.

Schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva so zákazom zverejňovať výsledky prieskumov 50 dní pred voľbami obmedzuje právo občanov efektívne vykonávať svoje volebné právo tým, že oberá nás, občanov o prístup k informáciám, ktoré potrebujeme na to, aby sme sa mohli zodpovedne a informovane rozhodovať vo voľbách. Prieskumy verejnej mienky sú súčasťou informácií, ktoré volič potrebuje zvážiť, aby sa rozhodol ako naloží so svojim hlasom. Selektívne obmedzenie niektorých informácii oproti iným je neprimerane obmedzujúce a stavia občanov na úroveň nesvojprávnych bytostí, ktorým majú stačiť len “nejaké” informácie, ktoré im blahosklonne poskytne štát a tí, ktorí majú moc. Na iné informácie nemajú mať právo.

Preto, dnes, práve dnes, po 30 rokoch od doby, kedy takto selektívne a mocensky štát zasahoval do najzákladnejších práv občanov tohto štátu, je o to neprimeranejšie a nemiestne nedávne schválenie novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Poslanci NRSR sa môžu mýliť, môžu mať aj protichodné záujmy, ale nemôžu oberať občanov našej republiky o základné práva.

Obraciame sa preto s prosbou na pani prezidentku, aby vrátila schválenú novelu na opätovné schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň sa obraciame na poslancov strán SMER Sociálna demokracia, Slovenskej národnej strany a poslanca Eleméra Jakaba, aby svoj omyl napravili a moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov na 50 dní pred voľbami úplne zrušili.

Signatári vyhlásenia:

Marcel Zajac, podpredseda Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Ekofórum
Daniel Kaba, Platforma rozvojových organizácií - Ambrela
Marek Machata, Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Štefan Smrekovský, Združenia horských a ostatných záchranných systémov Slovenskej republiky
Daniela Konečná, Únia materských centier
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Richard Medal, Špirála
Mária Machajdíková, Sociofórum
Božena Bušová, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb
Braňo Jelenčík, Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Mária Behanovská, Vidiecky parlament
Andrea Cocherová, Asociácia firemných nadácií
Mária Lévyová, Asociácia na ochranu práv pacientov SR
Katarína Batková, Rada mládeže Slovenska
Boris Strečanský, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Centrum pre filantropiu n.o.
Laura Dittel, členka Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Karpatská nadácia
Kálmán Petőcz, podpredseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Vlado Sendrei, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, KVOZ Láčho drom
Filip Vagáč, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie
Karolína Miková, členka Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, PDCS o.z.
Peter Medveď, člen Rady vlády SR pre mimovládne organizácie, Nadácia Ekopolis
Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti
Barbora Meššová, Liga za ľudské práva
Slávka Mačáková, ETP Slovensko
Jana Feherpataky-Kuzmová, Inštitút pre aktívne občianstvo
Jana Kadlečíkova, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Nina Galanská, Nadácia Milana Šimečku
Jan Kurka, Green Foundation
Milan Šagát, VIA IURIS
Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA