Začalo volebné moratórium - čo je zakázané a čo ešte politici a médiá môžu zverejňovať?

Začalo volebné moratórium - čo je zakázané a čo ešte politici a médiá môžu zverejňovať? Foto: MV SR

Politické statusy, tlačovky, predvolebné diskusie končia. Na Slovensku zo stredy na štvrtok končí oficiálna volebná kampaň a začína moratórium.

Volebná kampaň pred voľbami do Národnej rady sa končí v stredu 27. septembra o 23:59 h. Od štvrtka 28. septembra 00:00 začína plynúť volebné moratórium, ktoré trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb, ktoré budú v sobotu 30. septembra od 7:00 do 22:00 h.

Podľa zákona počas moratória nemôžu kandidujúce politické subjekty viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a výsledky volebných ankiet.

Počas moratória sa tiež zakazuje zverejňovať informácie o kandidujúcich politických subjektoch v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, ale aj na weboch, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

Predvolebné bilbordy a ich odstraňovanie

Bilbordy a volebné plagáty, ktoré boli vylepené počas volebnej kampane, nie je potrebné odstrániť pred začiatkom volebného moratória. Napríklad ale videoreklama na svetelnej reklamnej tabuli nemôže byť zverejňovaná počas moratória.

Platená politická reklama na sociálnych sieťach, ako aj sponzorované príspevky sa počas moratória nesmú zobrazovať. Bezplatné statusy na sociálnej sieti sa za volebnú kampaň nepovažujú.

Za volebnú kampaň sa podľa uznesenia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán považuje presun dopravných prostriedkov s kampaňovým vizuálom.

Výzvy na účasť vo voľbách nie sú porušením moratória.

Počas moratória už nemôžu politické subjekty prijímať finančné prostriedky na osobitný transparentný účet. To neplatí v prípade, ak politická strana musí v tejto lehote uhradiť prípadné došlé faktúry za volebnú kampaň. To znamená, že politická strana môže zo svojho bežného účtu previesť finančné prostriedky z dôvodu potreby vykonania úhrady na volebnú kampaň.

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra SR v listinnej a elektronickej podobe.