RPR: Ponuka Trendu na zľavovom portáli bola neetická

RPR: Ponuka Trendu na zľavovom portáli bola neetická

Inzercia sľubovala zľavu na predplatné „až – 40%", pri porovnaní s kúpou predplatného za rok cez web Trendu to bola podľa Rady pre reklamu (RPR) zľava len 6%. Aktualizácia o stanovisko ZľavaDňa.sk.

 


Rada rozhodla, že internetová reklama časopisu Trend na portáli ZlavaDna.sk bola v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe.

 

Na prelome mája a júna sa na zľavovom portáli ZlavaDna.sk objavila ponuka na predplatné časopisu TREND* na rôzne obdobia, napríklad v sume 67 € na rok, pričom zákazníkovi bola ponúknutá zľava vo forme „až –40%" v závislosti od dĺžky predplatného. Sťažovateľ, ktorý sa obrátil na RPR, považoval túto ponuku za zavádzajúcu, pretože reklama navodzuje dojem, že zľava je poskytnutá z predplatného, čo v skutočnosti nie je pravda, pretože zľavy uvedené v rámci ponuky sú odvodené od stánkovej ceny. To zadávateľ uvádzal aj na inzeráte.

Zadávateľ, spoločnosť TREND Representative vo svojom stanovisku pre RPR uvádza, že všetky zľavy na predplatné sa vždy uvádzajú a vzťahujú na základnú cenu výtlačku v stánkovom predaji. Ceny predplatného bežne uvedené na webe trendu majú rôzne cenové hladiny v závislosti od dĺžky predplatného, študentskej zľavy, služieb a pod. Vydavateľ ďalej uvádza, že pokiaľ by akceptoval návrh sťažovateľa, nebolo by jasné, na ktoré predplatné by sa zľava vzťahovala, keďže rôzne druhy predplatného majú rôzne ceny a že by došlo k veľmi neprehľadnej cenovej politike.

Komisia RPR však rozhodla, že inzerát porušil Etický kódex. „Komisia poukazuje na skutočnosť, že spotrebiteľa môže uviesť do omylu nejednoznačnosť uvedenia samotnej výšky zľavy „až – 40%", pretože význam tohto spojenia nemusí spotrebiteľ chápať len v zmysle, že ide o zľavu až do 40%, ale aj, že ide o zľavu až 40% pri každom produkte, čo nie je pravdou," píše v svojom rozhodnutí RPR. To si podľa rady zrejme uvedomil aj zadávateľ alebo prevádzkovateľ portálu, pretože následne bol údaj o výške zľavy upravený na „-36%".

Naviac podľa komisie rady „pri uvádzaní zľavy treba vychádzať z ceny pôvodného produktu, ktorým je nepochybne predplatné časopisu vr. doplnkových služieb, tak ako je zverejnené na webovskej stránke zadávateľa a nie z printového vydanie časopisu predávaného v stánkoch." Aj napriek skutočnosti, že zadávateľ uviedol v rámci textu ponuky údaj, že uvedená zľava je zľavou zo stánkovej ceny, komisia bola toho názoru, že priemerný spotrebiteľ mohol mať klamlivý dojem, že získa zľavu vo výške až 40% oproti cenám bežného predplatného, uvedeného na webovej stránke zadávateľa, čo však nie je pravda. Napríklad reálna úspora ročného predplatného ponúkaného na portáli ZľavaDňa v sume 67€ tvorí len 6% oproti ročnému predplatnému ponúkanému na domovskej stránke zadávateľa v cene 74 €, píše RPR.

Aktualizácia o stanovisko ZľavaDňa.sk (2.9.2014): „Rozhodnutie Rady pre reklamu nás veľmi mrzí. Transparentnosť a férový prístup voči zákazníkom sú našimi prioritami, nechceme zavádzať spotrebiteľov. Výšku zľavy sme konzultovali so zadávateľom a z dôvodov, ktoré boli spomenuté, sme zvolili jej výšku spolu s odôvodnením, ktoré jasne hovorí o zľave z bežnej predajnej ceny v stánkovom predaji. Rozhodnutie Rady však rešpektujeme. V budúcnosti si dáme na podobné prípady väčší pozor," povedala Svetlana Tarageľová, riaditeľka ZlavaDna.sk.

*Autorka článku v minulosti pracovala pre Trend