Reakcia na tlačovú konferenciu LOZ k navýšeniu úhrad pre nemocnice

Keďže ešte stále nie je finalizovaná a vydaná vyhláška o programovom rozpočte, t. z. nie je definovaná plánovaná výška úhrady pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, VšZP vyšla nemocniciam v ústrety, zareagovala na ich zvýšené výdavky v súvislosti s Memorandom o zlepšení systému zdravotníctva a ako jediná zdravotná poisťovňa ponúkla okamžité navýšenie úhrady formou preddavku. A keďže si uvedomujeme, že prevažná časť zdrojov je potrebná na krytie personálnych nákladov už od 1. 1. 2023, preddavky za mesiac január boli nielen v záujme nemocníc, ale aj poistencov hradené v čo najkratšom termíne po podpise dodatku.

 

Odmietame tvrdenie LOZ o „pochybnom prerozdelení navýšených financií štátnym a súkromným nemocniciam“. Kľúčom pre rozdelenie deklarovaných disponibilných zdrojov bola výška úhrady nemocníc v prechádzajúcom období.

VšZP nevidí dôvod na verejné diskusie ohľadne financovania nemocníc, nakoľko v posledných mesiacoch prebehlo niekoľko transparentných rokovaní s asociáciami nemocníc na pôde VšZP aj MZ SR. Tieto konštruktívne rokovania pokračujú a sme presvedčení, že zmluvné podmienky sa majú dohadovať za rokovacím stolom, nie na tlačových konferenciách a formou statusov na sociálnych sieťach, ktoré vznikajú na základe dohadov a neúplných informácií, čím zbytočne a neoprávnene znepokojujú spoločnosť, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj poistencov.